Muzeum v přírodě Zubrnice otevírá nové výstavy

22.07.2021 16:55|příspěvkové organizace

V sobotu 24. července Muzeum v přírodě Zubrnice souběžně s programem poutního procesí k Maří Magdaleně otevře pro návštěvníky tři nové výstavy.

 

 

Výstavy Daniela Hanzlíka s názvem Dvojice a Pavla Mizery pojmenovaná Hry budou situovány do interiéru kostela. Své práce představí dvojice autorů, kteří jsou s regionem severních Čech spjati soukromě i pracovně zejména svým pedagogickým působením s Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem. 

Vybraný průřez díla sochaře Pavla Mizery představí jeho čistě sochařskou polohu – cyklus Hry z hořického pískovce a současně i dřevěné objekty, které autor často kombinuje s průmyslově zpracovanými komponenty, jako jsou zrcadla nebo sklo. Spojujícím prvkem jsou hry s tvarem, materiálem a prostorem.

Kontrapunktem hravosti Mizerových objektů budou úsporné malby o generaci mladšího umělce Daniela Hanzlíka. Jeho diptych umístěný v prolukách nástěnného vybavení kostela představuje motiv světla a jeho pomíjející povahu a výrazně kontrastuje svou pevnou formou a obsahem k barevnosti a i tvarosloví klasického kostelního inventáře. Kurátorské pojetí výstavního cyklu v kostele sv. Maří Magdaleny se řadí mezi dnes již etablovanou formu výstavní strategie. Umožňuje prezentaci současného umění v historickém, mnohdy sakrálním prostředí, které zejména na severu Čech napomáhá k rehabilitaci a znovuoživení zdejšího kulturního dědictví stiženého letitou devastací a nezájmem.

Muzeum je otevřeno od 9.00 do 18.00. 

Vernisáž výstavy Daniela Hanzlíka a Pavla Mizery v kostele sv. Maří Magdaleny se uskuteční ve 13.00. Třetí výstava Zaniklé obce pod Bukovou horou bude zahájena od 15.00 v Domě z Loubí.  
Kontakt:
Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě
T: 571 757 143
M: 778 112 577
E: petra.valickova@nmvp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.