MZK podepsala smlouvu o zahájení výstavby nové budovy depozitáře

31.08.2020 15:53|příspěvkové organizace

Mnohaleté úsilí o zajištění prostor na ukládání knižního fondu, který je součástí národní kulturní paměti, bylo završeno podpisem smlouvy Moravské zemské knihovny s generálním dodavatelem stavby nového depozitáře.

 

Depozitář vznikne přestavbou staršího objektu v těsné blízkosti stávající budovy na ulici Kounicově 65a v Brně a bude s ní propojen již existujícím podzemním koridorem. Ve veřejném výběrovém řízení zvítězila nabídka společnosti GEMO a.s., která má za sebou úspěšné velké realizace v Brně, v Olomouci či v Praze. Stavební práce budou zahájeny v podzimních měsících a celá stavba by měla být zprovozněna v polovině roku 2022. 

Fond MZK je od roku 1935 založen na právu povinného výtisku. Znamená to, že každá publikace, která na území našeho státu vyjde, musí být dodána do knihovny a Moravská zemská knihovna musí zajistit nejenom její zpřístupnění čtenářům, ale i její ochranu – tak aby ji měly k dispozici i příští generace. V současné době obsahuje fond MZK kolem čtyř a půl miliónu položek. To s sebou nese nároky i na skladové prostory. Ostatně denně dochází do knihovny přibližně 150 publikací, které musí být zpracovány, uloženy do fondu a zpřístupněny čtenářům. Pro bližší představu je možné doplnit, že jde přibližně o kilometr knih ročně. Nová pětipodlažní budova (tři nadzemní a dvě podzemní podlaží) by měla tyto potřeby uspokojit minimálně na dobu příštích 30 až 40 let. 

Nová budova bude splňovat veškeré podmínky pro bezpečné uchování knižního fondu, nad to v ní budou k dispozici i vzdělávací místnosti, residenční pokoje pro zahraniční spisovatele, či prostory pro Českou knihovnu, což je dlouholetý projekt doplňování knižního fondu v českých knihovnách, který současně podporuje české nakladatele. Z pohledu čtenářů je možná nejpodstatnější, že díky blízkosti depozitáře a systému obsluhy bude i v budoucnu zachována nejenom v českém kontextu unikátní doba pro přichystání výpůjčky čtenářům. Knihy, které si čtenáři a čtenářky objednají, budou i nadále k dispozici nejdéle do hodiny od zadání požadavku. Jedno patro depozitáře bude dočasně používat Moravská galerie, která zde zřídí studovnu a archiv bienále. Zajistí se tím maximální efektivita využití nové budovy. Finanční prostředky ve výši více než 245 milionů korun na výstavbu depozitáře knihovny získala MZK ze státního rozpočtu. 

První plány na výstavbu nového depozitáře byly připraveny už před patnácti lety, protože už tehdy bylo jasné, že kapacita nové budovy knihovny splňuje potřeby uskladnění fondu jen dočasně. Projekt jsme obnovili před pěti lety, a musím říci, že na poslední chvíli se jej podařilo připravit k realizaci, jinak bychom už příští rok měli velké problémy s ukládáním knih“, dodává k tomu ředitel MZK Tomáš Kubíček. 
 

Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal
Tiskový mluvčí
T: 541 646 119
M: 778 462 480
E: pospichal@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.