Nastavení cookies

MZK představuje Leopolda Šroma, letecké eso z Chrlic, a další moravské letce RAF prostřednictvím multimediální prezentace a online výstavy

03.11.2021 16:02|příspěvkové organizace

Letecké eso druhé světové vláky ve službách RAF a rodáka z Chrlic, Leopolda Šroma představí Moravská zemská knihovna (MZK) od 4. listopadu do 15. ledna ve  foyer v přízemí v rámci pravidelného cyklu Oči Brna Šromovi a dalším moravským pilotům věnuje také stejnojmennou rozsáhlou online výstavu, která startuje stejného dne na adrese raf.knihovny.cz.

 

Vše u příležitosti blížícího se Dne válečných veteránů (11.11.) a ve spojitosti se sbírkou vlčích máků, kterou organizuje Post Bellum a která se tradičně odehrává i v MZK.

Leopold Šrom (1917 – 1968), skromný muž, oddaný vlastenec a vynikající pilot, patřil k našim nejúspěšnějším stíhačům ve druhé světové válce, ale přesto není jeho jméno a příběh známý tak, jako některých dalších československých letců ve službách britského Královského letectva. To se MZK snaží změnit těmito dvěma projekty.

Po okupaci Šrom, milovník létání, uprchl z Protektorátu do Polska, odkud se vydal do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie, aby se poté v Británii v roce 1940 přidal ke Královskému letectvu. Zde platil za přesného střelce, agresivního stíhače a ve vzdušných soubojích si připsal celkem pět potvrzených sestřelů, a řadu poškozených nepřátelských strojů. Další bojové úspěchy zaznamenal hluboko v týlu nepřítele při Slovenském národním povstání, kde si připsal několik dalších vítězství a sestřelů nacistických letounů. 

V multimediální prezentaci Oči Brna MZK pravidelně představuje osobnosti narozené či jinak spojené s Brnem. Nejde přitom jen o jejich profesní dráhu, prezentace nabízí pohled i do jejich soukromého života. Nejinak je tomu u Leopolda Šroma, prezentace připomíná jeho dětství, zálibu ve sportech a prostřednictvím vybraných literárních ukázek poukazuje i na jeho gentlemanství a lidskost. Návštěvníci se zde například seznámí s příběhem, kdy Šrom posádce sestřeleného německého bombardéru, spadnuvšího do moře, přivolal pomoc. Nebo s příběhem jeho vlastního boje o život, když s fatálně poškozeným Spitfirem zázračně doletěl z Francie přes La Manche zpět na základnu.  

„V rámci prezentace i online výstavy přinášíme řadu vybraných memoárových ukázek, fotografií nebo videí, aby se čtenáři a návštěvníci mohli dostat letcům trochu blíže a odnést si hlubší zážitek z fascinujících osudů těchto hrdinů, z nichž byli mnozí po válce perzekuováni komunisty. Volba  padla především na Leopolda Šroma, který byl nejen vynikajícím letcem, ale dle dostupných zdrojů a vzpomínek kolegů „ve zbrani“ i dobrým člověkem. Zacílení na další moravské, známé i neznámé letce je vzhledem k regionální vazbě knihovny logickým krokem,“ uvádí kurátor obou projektů, Radoslav Pospíchal z MZK. 

Atraktivní ukázky ze Šromova života i dalších Moravanů u RAF, si mohou návštěvníci procházet prostřednictvím dotykové interaktivní obrazovky. Prezentaci doprovází i projekční stěna, kde mohou zhlédnout archivní fotografie nebo původní video-záběry československých pilotů z války, z fondu Národního filmového archivu. Prezentaci ozvláštní také originální artefakty a suvenýry našich letců z RAF.

MZK k tématu spouští i rozšiřující online výstavu, která nabízí zevrubnější pohled na příběhy dalších devíti Moravanů, nejen slavných pilotů, ale i mechaniků a členů pozemního personálu. Virtuální výstavu provází množství archivních fotomateriálů ze soukromé sbírky brněnského archiváře a kronikáře Čechoslováků u RAF, Jaroslava Popelky. Je možno též zalistovat poměrně širokou řadou dobových výstřižků z tisku z období před válkou, během války či po jejím skončení. Zajímavý pohled může nabídnout také kapitola zprostředkující obraz čs. pilotů v exilovém a zahraničním tisku. Nechybí ani videoobsah ve formě rozhovorů s odborníky na danou problematiku, např. s publicistou specializovaným na historii letectví, Markem Brzkovským, nebo amatérským historikem a sběratelem Petrem Velanem. 

Nakonec mohou návštěvníci nahlédnout do původních vyšetřovacích spisů některých  pilotů z konce 40. a 50. let z Archivu bezpečnostních složek a ocenit bohatý seznam doporučené literatury k tématu v MZK nebo odkazy přímo na digitalizované tituly.

 

Kontakt: 
Radoslav Pospíchal
Oddělení marketingu a komunikace
Moravská zemská knihovna
T: 541 646 119
M: 778 462 480
E: pospichal@mzk.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.