MZK představuje virtuální knihovnu k 70. výročí komunistického zásahu proti klášterům

02.06.2020 14:51|příspěvkové organizace

Katolická církev představovala nejlépe organizovanou nestátní moc v poválečném Československu. Z pohledu komunistů šlo o odvěkého nepřítele, proti němuž zahájili odvetné tažení už bezprostředně po skončení druhé světové války.

 

Likvidace řeholních řádů a kongregací byla součástí mocenského plánu na minimalizaci politického, kulturního i ekonomického vlivu katolíků v poúnorovém státě. 

K nejviditelnějším momentům realizace tohoto plánu patří akce K z roku 1950. Právě této události měla být původně věnována výstava v Galerii MZK, v důsledku uzavření knihoven však byla přepracována do online podoby, čímž vznikla tematická virtuální knihovna Akce K. Dostupná je na adrese https://akcek.knihovny.cz Hned na úvodní straně je možné si přehrát videovzkaz, který pro účely webu natočil brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Na přípravě projektu se podílely týmy portálů Knihovny.cz a Digitálníknihovna.cz, jež provozuje Moravská zemská knihovna. Vše pod odborným dohledem Odboru rukopisů a starých tisků MZK.  

Po akci K zůstaly nejenom lidské oběti, ale i opuštěné kláštery, které byly určeny pro civilní či vojenské použití, popřípadě k rozpadu. Spolu s kláštery byly zabaveny i vzácné klášterní knihovny budované po staletí, celé části těchto fondů byly zničeny či rozkradeny, zbytky byly následně svěřeny do správy krajských knihoven. Univerzitní knihovna (dnes MZK) byla jednou ze svozových knihoven, které měly klášterní knihovny převzít. Díky postoji tehdejších brněnských knihovníků, mezi nimiž hrál nejvýznamnější roli dr. Vladislav Dokoupil, správce oddělení starých tisků, došlo k tomu, že knihy nejenom nebyly anonymně rozpuštěny do knihovního fondu, ale byly uchovány jako původní celky, zkatalogizovány a odborně ošetřeny. Tím se zabránilo jejich ztrátě a zničení. Tento vztah k uchovávaným klášterním knihovnám byl církevními řády oceněn po roce 1989 a v důsledku toho byla MZK požádána, aby nad řadou těchto knižních celků nevyčíslitelné hodnoty nadále převzala správcovskou či odbornou patronaci. V minulém roce například deponovali své knihovny v MZK dominikáni ze Znojma či voršilky v Brně. Nejzajímavější rukopisy z klášterních knihoven z databáze Manuscriptorium  si mohou zájemci prohlédnout online ve zvláštní sekci webu. 

Samotná virtuální knihovna Akce K je organizována do tří bloků. První je tvořen časovou osou, která vymezuje hlavní akce proti katolické inteligenci, duchovním a řádům. Druhý blok se zaměřuje na samotnou akci K a na to, co jí předcházelo (např. číhošťský zázrak, proces Machalka a spol.), přípravy i průběh. Je zde popsán i plán akce Ř – likvidace ženských řeholních řádů. Poslední blok s názvem Zabavené knihovny líčí osudy knih ze zrušených klášterů. Všímá si role Univerzitní knihovny v Brně (dnešní MZK) a Univerzitní knihovny v Olomouci (dnešní Vědecká knihovna v Olomouci). Samostatná část je věnována přímo osobě knihovníka Vladislava Dokoupila. Všechny kapitoly jsou doplněny rozšiřujícími zdroji zejména z portálů Knihovny.cz a Digitalniknihovna.cz. Jde hlavně o tipy na související literaturu a články z dobového tisku. Díky spolupráci s Archivem bezpečnostních složek web obsahuje i plné verze vybraných autentických dokumentů, například pokyny pro SNB v rámci přípravy na akci K či první zprávu StB o průběhu akce. Zveřejněny jsou zde i dokumenty a fotografie ilustrující zkázu některých klášterních knihoven. Další materiály poskytl Památník obětem internace v Králíkách, nechybí ani odkazy na populárně-naučné dokumenty České televize nebo na videa s pamětníky z projektu Paměť národa. Výsledkem tedy není jen výstava, ale celá virtuální knihovna, která může sloužit jako trvalý zdroj pro poznání této traumatické kapitoly českých dějin.

Zdroj fotografie: Archiv bezpečnostních složek, svazek č. V-1910 MV.
 

Kontakt:
Martina Šmídtová
T: 541 646 134, 777 465 297
E: martina.smidtova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.