MZK pro čtenáře otevírá nově zrekonstruované atrium a předává ocenění loňským vítězům soutěže Jižní Morava čte

17.06.2021 12:49|příspěvkové organizace

V pondělí 21. června se návštěvníkům Moravské zemské knihovny (MZK) otevírají prostory venkovního atria uvnitř MZK, které prošly náročnou rekonstrukcí. Atrium rozšíří čtenářské zázemí o nová místa ke studiu i k relaxaci na čerstvém vzduchu pod otevřeným nebem. 

 

Na ploše 250m² budou umístěny stolky s židlemi, lavičky a dekorativní zeleň. Vstup do atria bude z 2. patra foyer a otevřeno bude za pěkného počasí ve shodě s otevírací dobou knihovny. 

Jelikož atrium těsně sousedí se studovnami, kde čtenáři vyžadují klid a ticho na práci, bude atrium otevřeno jako tichá zóna. Rovněž příležitostný kulturní program zde bude probíhat tak, aby nedošlo k narušení provozu studoven, tedy mimo otevírací dobu knihovny. 

Rekonstrukce byla součásti projektu na zvýšení čtenářského komfortu knihovny podpořeného prostředky Evropské unie. Celý projekt končí v průběhu druhé poloviny tohoto roku a knihovna bude díky němu po dvacetileté službě výrazně omlazena. Věřím, že to čtenáři ocení“, říká k otevření atria ředitel MZK Tomáš Kubíček. 

První akce, která bude symbolickým křtem atria, bude slavnostní ocenění loňských vítězek a vítězů 5. ročníku celokrajské soutěže pro děti a mládež Jižní Morava čte (JMČ), která proběhne o víkendu 19. a 20. 6. Loňské téma: Svět v obrazech bylo zvoleno u příležitosti výročí 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. 

Zváni jsou všichni soutěžící, kteří byli nominováni do krajského kola.

Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií (4-15 let) obdrží diplom a ceny od sponzorů. Děti mohly tvořit práce v několika žánrech - literární text, kresba, malba, komiks, fotografie, krátký film a další. Cílem soutěže a celého projektu JMČ je nejen podporovat čtenářskou gramotnost, ale současně přiblížit dětem knihovny jako místa, která jsou průsečíkem zábavy a poznání, vzdělání a komunitního života. 

Součástí slavnostního předávání cen bude vystoupení divadla Koráb a představení VIDA! science centrum Brno.

Vítěze soutěže vybrala odborná porota již v loňském roce, vzhledem k pandemii covid však dochází k předání cen a diplomů až v roce letošním. Jižní Morava čte je projektem Moravské zemské knihovny, který se koná s podporou Jihomoravského kraje a do kterého je každoročně zapojeno na 60 veřejných knihoven a v jeho rámci se odehraje vice než 150 aktivit. 

Více informací o projektu najdete na http://www.jiznimoravacte.cz/.

 

Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal
Oddělení marketingu a komunikace MZK
T: 541 646 119
M: 778 462 480
E: pospichal@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.