MZK spolu s jihomoravskými knihovnami vyhlašuje pátý ročník soutěže „Jižní Morava čte“

05.06.2020 15:01|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna (MZK) s podporou Jihomoravského kraje a ve spolupráci se zapojenými jihomoravskými knihovnami organizuje již pátý ročník soutěže pro děti a mládež v rámci projektu „Jižní Morava čte“. 

 

Tématem letošního ročníku je „Svět v obrazech“, které bylo zvoleno v souvislosti s výročím 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. Cílem projektu je rozvinout u dětí a mládeže nejen touhu po čtení, ale současně jim přiblížit knihovny jako místa, kde se snoubí zábava s poznáním, vzděláním a současně komunitním životem. Jako místa, jimiž se dá vstupovat do různých světů. 

V knihovnách, které se do projektu zapojí, bude pro malé i velké návštěvníky probíhat doprovodný program, jehož součástí budou besedy s autory, čtenářské a filmové kluby, diskuse, workshopy, vernisáže, čtení pro nejmenší, nebo i autorská čtení pro dospělé (např. pro rodiče či prarodiče). 

Součástí projektu je i soutěž na téma „Svět v obrazech“ pro děti z jihomoravského kraje ve věku od 4 do 15 let, které se do ní mohou přihlásit prostřednictvím velkých městských či malých, obecních knihoven, a to jako jednotlivci nebo v kolektivech. Probíhat bude opět ve třech tvůrčích disciplínách: literární, výtvarné nebo audiovizuální tvorbě a v jejich podkategoriích, jako například libovolný literární útvar, kresba, malba, komiks, fotografie, krátký film a další. V minulém ročníku se do projektu zapojilo celkem 50 jihomoravských knihoven a proběhlo v nich na 150 doprovodných akcí, kterých se zúčastnilo bezmála 6 000 dětí včetně rodičů a prarodičů. 

Knihovny se mohou do projektu začít hlásit už nyní a soutěžící pak od září. Z regionálního kola vzejdou vítězové v jednotlivých tvůrčích a věkových kategoriích, kteří se utkají v krajském kole. Slavnostní vyhlášení nejlepších z nich proběhne v prosinci ve dvou fázích, přičemž závěrečné vyhlášení budou hostit již tradičně prostory Hvězdárny a planetária Brno. Vítězové jednotlivých soutěžních kategorií budou oceněni diplomem a převezmou věcné dary z rukou ředitele MZK, Tomáše Kubíčka, který o projektu říká: „Jižní Morava čte je projekt, který má samozřejmě svůj smysl už tím, že podporuje čtení a tím i kritické myšlení. Díky němu je však vidět i knihovní síť jako taková. Ukazuje se přitom, jak velkou roli pro rozvoj občanského a komunitního života mohou mít knihovny – a tedy vlastně konkrétní knihovnice a knihovníci. Tedy ti, kteří svoji práci a své poslání berou vážně.“

Patronem projektu je i nadále oblíbený český spisovatel a ilustrátor dětských knih, držitel řady významných literárních ocenění včetně Magnesie Litery za knihu pro děti a mládež, Pavel Čech, který k poslání této iniciativy říká: „Na besedách s dětmi se snažím mluvit o tom, co dělám, ukázat jim kouzlo malování nebo kouzlo knih. Když alespoň v očích jednoho uvidím jiskřičku zájmu, pak mám pocit, že to mělo smysl, že u knih nebo třeba i tvoření alespoň ten jeden zůstane.“  

Více informací o projektu, například přehled zúčastněných knihoven a náplň minulých ročníků včetně fotogalerií z doprovodného programu i vyhlašování, naleznete na webu http://www.jiznimoravacte.cz/. Organizační a ostatní novinky v rámci projektu budete moci sledovat taktéž na facebookovém profilu https://www.facebook.com/jiznimoravacte/.

 

Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal
T:541 646 119
M: 778 462 480
E: pospichal@mzk.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.