MZK vystavuje nejzajímavější bibliofilské tisky 1. poloviny 20. století

03.12.2019 13:52|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna v Brně představuje ukázku nejzajímavějších bibliofilských tisků z obsáhlého souboru uloženého v jejím fondu. K vidění bude na výstavě Krásná kniha moravská. Kniha budiž i u nás a dnes uměleckým dílem v prostorách MZK ve dnech 2. prosince až 1. února.

 

Kurátorky věnovaly pozornost především produkci nejzásadnějších moravských nakladatelů a vydavatelství 1. poloviny 20. století. Připraveny budou pozoruhodné tisky vzešlé z nakladatelské činnosti Josefa Floriana, Arno Sáňky a dalších moravských vydavatelů. 

Bibliofilský tisk neboli bibliofilie, to je krásná kniha, která jiné převyšuje svým mimořádným obsahem i formou. V harmonii se v ní pojí kvalitní text, který je u cizojazyčných textů zpřístupněný odpovídajícím překladem, s vhodným obrazovým doprovodem, který je často realizován formou neobvyklých grafických technik. Pozornost autoři zaměřují na předtiskovou úpravu knihy, při které se spojují spolupráce renomovaného typografa s grafikem. Bibliofilie je zpravidla vytištěná na ruční nebo obzvlášť kvalitní strojový papír, je vytištěna se zvláštní péčí v malém počtu exemplářů, které jsou ručně očíslovány a podepsány autorem, redaktorem, překladatelem, ilustrátorem, popř. dalšími zúčastněnými osobnostmi. Dílo završuje umělecká knižní vazba, popř. ještě pouzdro. Takto pečlivě vyrobené knihy pak většinou putují do kolekcí zapálených sběratelů.

Fenomén krásné knihy se objevuje v západní Evropě v 2. polovině 19. století jako odpověď na masovou produkci nekvalitních knih a na přelomu století se začíná prosazovat i v českých zemích. Rozsáhlý bibliofilní fond MZK počítá s více než 4 000 knih a stále se rozrůstá. Zahrnuje v sobě knihy rozdílné kvalitativní hodnoty od skvostů, v podobě například souboru grafických listů Jana Konůpka, po knihy, které lze označit jako běžné, ale v českých zemích se v době budování sbírky vyskytovaly jen v několika málo exemplářích. „Při práci s bibliofilskými tisky mi prochází rukama knižní svazky, které vyšly před dvaceti, padesáti, sto lety. Stále mě dokáže překvapit, jak čistě a nadčasově působí. Jsou to knihy, které nezestárnou,“ říká kurátorka výstavy Hana Glombová.

Výstavu doprovodí ve středu 11. prosince workshop, který zájemce seznámí s výtvarnými technikami spojenými s výrobou krásných knižních exemplářů – s rytinami, mramorováním, škrobováním papírů atd. Naváže komentovaná prohlídka výstavy, kterou provedou kurátorky H. Glombová a R. Macháčková. Komentovanou prohlídku zopakují ještě v pondělí 20. ledna.

 

Kurátorky:
Hana Glombová
T: 541 646 158
E: hana.glombova@mzk.cz

Romana Macháčková
T: 541 646 133
E: romana.machackova@mzk.cz

 

Kontakt:
Mgr. Jana Lokajová

T: 778 462 480
E: Jana.Lokajova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.