Na zámku Valtice se dnes uskutečnilo 7. společné jednání vlád České a Slovenské republiky

11.11.2019 17:11|ministerstvo

Vlády obou zemí jednaly o aktuálních tématech jednotlivých rezortů, společných přeshraničních projektech i prohlubování vzájemné spolupráce mezi zeměmi.

 

Jedno z hlavních témat jednání ministrů kultury Lubomíra Zaorálka a L´ubice Laššákové se neslo v kontextu nešťastné události, která v létě postihla československý pavilon v Benátkách. Následkem silné bouře spadly v červenci 2019 na prosklenou střechu  pavilonu větve vzrostlých stromů a způsobily rozsáhlou škodu. Pavilon, ve kterém Česká a Slovenská republika vystavuje od roku 1920 v rámci bienální Mezinárodní přehlídky umění a architektury, byl dočasně havarijně zajištěn. „Na společném jednání české a slovenské vlády jsme se dohodli se slovenskou ministryní, že v brzké době navštívím Bratislavu a budeme pokračovat v debatě o podpoře živého umění, kterou chápeme jako klíčový úkol našich ministerstev. Domluvili jsme se také na společném postupu při opravě našeho pavilonu v Benátkách, který pravidelně slouží pro mezinárodní bienále umění a byl těžce poničen padajícími stromy při bouři,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Oba ministři se na dnešním jednání opět ujistili o nadstandardních vzájemných vztazích a zrekapitulovali úspěšné projekty svých paměťových institucí, zvláště pak spolupráci Národních muzeí. Uplynulý rok výrazně posílil tvůrčí spolupráci, vzájemnou kulturní výměnu a prezentaci kulturních a uměleckých hodnot v obou zemích. V tomto trendu se bude spolupráce příspěvkových organizací rozvíjet i v nadcházejícím období. Příkladem takové spolupráce je odborná pomoc a sdílení poznatků při záchraně a obnově předmětu kulturního dědictví poškozeného požárem na hradě Krásná Hôrka. 

V oblasti péče o kulturní dědictví obě strany uvítaly podpis Memoranda o spolupráci mezi Národním památkovým ústavem a Slovenským Pamiatkovým úradom.  Jde především o vzájemnou spolupráci např. v oblasti vědy a výzkumu, státní památkové péče, monitoringu památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO nebo oblast spolupráce v rámci Evropské unie a V4. Slovenská ministryně kultury v průběhu jednání také informovala ministra Zaorálka o působení slovenského Fondu na podporu umenia a systému udělování dotací. Ministerstvo kultury ČR dlouhodobě zvažuje zřízení obdobné instituce a podle ministra Zaorálka jsou tyto informace velkou inspirací pro vylepšení dotačního systému v ČR.Posledním neméně důležitým tématem dnešního setkání ministrů kultury byl vliv rostoucích klimatických změna na kulturní a přírodní dědictví. Obě strany se shodly na tom, že této problematice budou v nadcházejících letech věnovat větší pozornost a budou usilovat o silnější spolupráci expertů z regionu států střední Evropy.

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.