Nastavení cookies

Nabitý rok oslav třicetiletého výročí Muzea romské kultury: Nová výstava, vydání tří knih, otevření stálé expozice v Hodoníně u Kunštátu a demolice vepřína v Letech

08.01.2021 13:21|příspěvkové organizace

Muzeum romské kultury slaví v letošním roce 30 let od svého založení. Připravuje fotografickou výstavu, vydání knihy To jsou těžké vzpomínky, publikace o svých unikátních sbírkách a 2. díl oceňované publikace Amendar. 

 

Pokud to dovolí epidemiologická situace, na konec října připravujeme ples. Součástí oslav bude také otevření stálé expozice v památníku v Hodoníně u Kunštátu a demolice vepřína v Letech u Písku.

Čeká nás náročný rok, na který jsme se velmi těšili. Náš plán oslav se stále upravuje návazně na pandemickou situaci, jsou v něm ale už pevné body,“ říká ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. 

Tím prvním je online verze derniéry úspěšné dvouleté výstavy Lavutara. Cestami romských muzikantů a jejich písní s premiérou dokumentárního filmu Romská hudba v proudu času romisty a kurátora výstavy, Zbyňka Andrše a také online koncertem popové hvězdy, zpěváka Igora Kmeťa. V online verzi proběhne i březnový pietní akt k připomínce prvního transportu Romů a Sintů z Brna do Osvětimi, který připadá na 7. března,“ dodává ředitelka.

Výročí založení muzea připadá na 7. dubna. V tento den bude Muzeum romské kultury zahajovat novou výstavu, výběr z fotografického díla uznávaných fotografů, manželů Carretových z Francie, kteří fotografují Romy a Sinty či Manuše v Evropě již 30 let. Na oslavu Mezinárodního dne Romů 8. dubna pak připravujeme live streaming koncertu legend romské hudby, skupiny Kale. 

Letošní rok bude i rokem tří nových knih. „Vydáváme druhý díl publikace Amendar: Pohled do světa romských osobností, knihu, jejíž první vydání získalo ocenění Gloria musaealis za nejlepší muzejní publikaci roku 2018. Kromě toho také  publikaci „pokladů“ ze sbírek muzea. Vrcholem je pak vydání obsáhlé publikace Jany Horváthové a kolektivu autorů, To jsou těžké vzpomínky, která završuje vzpomínkový triptych paměti holokaustu Romů a Sintů. Oslavy vyvrcholí na podzim plesem muzea s udílením každoroční Ceny MRK, který prozatím plánujeme na 23. října. 

Na podzim pak je plánována demolice vepřína v Letech u Písku, na niž je navázána výstavba památníku holokaustu Romů a Sintů v místě bývalého tzv. cikánského tábora. 
Dne 6. ledna byla podepsána v Praze smlouva o dílo na projektovou dokumentaci s vítězi mezinárodní krajinářsko-architektonické soutěže o návrh památníku v Letech, na jehož přípravě Intenzivně pracujeme,“ říká Jana Horváthová. „Čeká nás další velmi náročný rok, ale výročí, jehož oslavy nás v nepříznivé době covidu čekají, připomínají naši cestu od malé neziskové organizace až k velké paměťové instituci a fakt, že léta práce mají smysl. Věřím, že se budeme na akcích muzea v dohledné době opět potkávat a velmi se na to těším.

Pro více informací kontaktujte tiskovou mluvčí Alici Sigmund Herákovou, od 11. 1. pak novou mluvčí, paní Bohdanu Kuzmovou Křepinskou na media@rommuz.cz, tel. 775 407 065. 
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.