Národní filmový archiv představí ve vídeňském Filmovém museum sto let československé animace

03.09.2020 12:08|příspěvkové organizace

V rakouském Filmmuseu dnes začíná přehlídka Animace / Animácia: 100 let československé, české a slovenské animace, která potrvá do 19. října. Program představí ve 47 blocích animovanou tvorbu napříč technikami, žánry, autorskými styly i generacemi. Za konceptem a dramaturgií přehlídky stojí Národní filmový archiv ve spolupráci se Slovenským filmovým ústavem. 

 

Hlavní kurátoři programu Eliška Děcká, Martin Mazanec a Matěj Strnad přistoupili k tématu animace zeširoka - propojují klasická díla se studentskými pracemi, představují dědictví československé animace v rozličných kontextech, do přehlídky zařadili živé performance, found footage či videa z instalací. V přehlídce je tak spíše zdůrazněný specifický jazyk animace, kterým často mluví i jiné formy umění. „Animace, jak je dnes vnímána nejen v rámci festivalové praxe, ale také uvnitř komunity teoretiků animace, není už dávno pouhou technologií či technickými postupy. Stejně tak důležitý je i jakýsi, dalo by se říct, animační jazyk – tedy způsob, jakým film vypráví, jaké stylistické prvky či vizuální obraty používá. Takovýto animační jazyk může zahrnovat např. práci s nadsázkou, podobenstvím, metaforou nebo rytmem, který je zvláště v krátké formě hodně odlišný od toho, na co je divák zvyklý z celovečerního filmu hraného,” říká kurátorka Eliška Děcká. 

Program je rozdělen do pěti tematických sekcí. Národní mytologií a kolektivním sněním provází sekce FOLKLORE & SCI-FI & LEGENDS, na animační techniky a loutku jako jednu z nich se zaměří PUPPET(S), na vztah reality a animace sekce (NON)REALITY. V sekci POLITICS se střetává dobová perspektiva se současnými pohledy na normalizaci, totalitu nebo gender. Vlastní možnosti média zkoumá ANIMA(LAB).   

Poté, co Rakouské filmové muzeum loni oslovilo Národní filmový archiv, aby připravil přehlídku českého animovaného filmu, jsme si stanovili některá subtémata, která byla vodítkem pro to, co hledat. Vznikl předvýběr, který jsme dál selektovali. Řekli jsme si, že v rámci každé tematické sekce budou maximálně dva celovečerní filmy a jeden profilový blok, takže jsme si vybrali autory, kteří spadali například do sekce věnované loutce nebo národní mytologii, a jejich tvorbu jsme v tomto kontextu představili. Pro mě bylo zásadní, že se na československou animaci budeme dívat prizmatem několika „místností“, což by mělo až výstavní charakter převoditelný do klasického muzea. Rakouské filmové muzeum je zároveň instituce, která dlouhodobě pohlíží na film širší perspektivou a do popředí klade dějiny avantgardního nebo experimentálního filmu. To byl impuls, jak implementovat tento kontext do klasické animace,” říká o vzniku konceptu přehlídky kurátor Martin Mazanec. 

Původně měla celá přehlídka Animace / Animácia: 100 let československé, české a slovenské animace proběhnout již na jaře tohoto roku, z důvodu pandemie byla odložena a i nynější podoba je přizpůsobena současné situaci - do Vídně nezavítají umělci se svými performancemi a další hosté, tyto programy ale proběhnou v pražském kině Ponrepo, kde budou postupně uváděny tento i příští rok. Vídeňská část přehlídky bude zahájena 3. září 2020 v Českém centru Vídeň za účasti ministra kultury ČR Lubomíra Zaorálka, velvyslankyně ČR v Rakousku Ivany Červenkové, ředitele Slovenského institutu Igora Skočka, zástupkyně ředitele Filmmusea Alessandry Thiele, šéfkurátora Filmmusea Jurije Medena a generálního ředitele Národního filmového archivu Michala Breganta. 

Přehlídku pořádá Austrian Film Museum in Vienna, prestižní cinematéka sídlící v Albertině, díky jehož pozvání Národní filmový archiv vytvořil program ve spolupráci se Slovenským filmovým ústavem s přispěním FAMU, AVU, UMPRUM, VŠMU, Krátkého filmu Praha, společnosti Athanor a Negativ, a za podpory Českého a Slovenského centra Vídeň a velvyslanectví České i Slovenské republiky ve Vídni.

Programová brožura přehlídky 
Stránky přehlídky


Kontakt:
Veronika Bokšteflová
​PR
T: +420 778 522 709
E: veronika.boksteflova@nfa.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.