Národní galerie Praha spouští nový web

10.06.2020 12:28|příspěvkové organizace

Národní galerie Praha pokračuje v rozvoji své vizuální komunikace v návaznosti na novou grafickou identitu a spouští nové webové stránky. Vznikly ve spolupráci s kreativním studiem Brainz Disruptive.

 

Nové webové stránky nahrazují koncept z roku 2013. Jejich vývoj tak byl logickým krokem nejen v návaznosti na novou vizuální identitu z dílny Studia Najbrt, kterou NGP představila v roce 2018, ale i s ohledem na celkový rozvoj digitální komunikace.V loňském roce Národní galerie uspořádala soutěž, kterou z pěti oslovených vyhrálo studio Brainz Disruptive

Cílem nového webu je prezentace široké škály aktivit, které NGP realizuje pro rozmanité cílové skupiny. „Vizuální styl Národní galerii Praha pomáhá oslovovat návštěvníky poutavou formou a zároveň komunikovat jasným a rozpoznatelným jazykem. Jednotný vzhled podporuje povědomí o NGP a posiluje vztah veřejnosti k ní. Nový web je pro nás možností, jak návštěvníkům usnadnit orientaci v rozsáhlé nabídce výstav, veřejných a vzdělávacích programů, praktických informací i odborných aktivit. Naší představou proto od začátku bylo originální a rozpoznatelné řešení, které nás odliší při zachování maximální funkčnosti a přehlednosti,“ uvádí vedoucí marketingu NPG Karolína Pláničková.

Při vývoji nového webu hrál hlavní roli poutavý a interaktivní design, díky kterému jsou zdůrazněna díla ze sbírek Národní galerie a z probíhajících výstav. Návštěvníci se nyní snadno zorientují v přehledu výstav a sbírkových expozic, ale i v objemné nabídce veřejných a vzdělávacích programů, kterých NGP ročně uspořádá několik set napříč všemi věkovými skupinami. Větší prostor dostává i Klub přátel NGP a snadnější zakoupení jednotlivých členství.

Realizaci nového webu Národní galerie Praha předcházela dlouhá koncepční příprava, ve které jsme navrhli zásadní proměnu toho, jak by měla jedna z největších kulturních institucí komunikovat a budovat se svými návštěvníky dlouhodobý vztah. Konkurencí totiž již totiž nejsou pouze ostatní galerie, ale v zásadě všechny volnočasové aktivity. Webová prezentace instituce proto vychází z nejnovějších trendů a zároveň zohledňuje široké spektrum cílových skupin, od nadšenců do výtvarného umění až po tuzemské i mezinárodní odborníky. Hlavní myšlenkou bylo kultivovat nejen v galerijním prostoru, ale také v tom digitálním,“ vysvětlují autoři konceptu Štěpán Kleník a Pavel Kappel.

Nové webové stránky jsou dostupné na doméně ngprague.cz.


Kontakt:
Eva Sochorová

Vedoucí oddělení PR a tisková mluvčí
Odbor vnějších vztahů
NÁRODNÍ GALERIE PRAHA
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
T: +420 777 488 943
E: eva.sochorova@ngprague.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.