Národní knihovna ČR zakoupila dopis syna Wolfganga Amadea Mozarta

03.06.2020 15:29|příspěvkové organizace

Dopis s datem 12. srpna 1842 je vzácným vlastnoručně psaným dopisem, jehož autorem  je Franz Xaver Wolfgang Mozart, mladší ze dvou synů proslulého W. A. Mozarta. V Národní knihovně tak doplní sbírku dalších originálních dokumentů osobní korespondence W. A. Mozarta a členů jeho rodiny. Pořízen byl za 290.000,- Kč.

 

Originál tohoto dopisu byl  pro širší veřejnost v podstatě neznámým dokumentem. Do nedávné doby byl v soukromém vlastnictví rodiny Vojtěcha Kubašty. Ve specializované mozartovské dokumentaci z let 1963 se o něm sice můžeme dočíst, avšak jsou zde chybné údaje o jeho uložení,“ vysvětluje Martin Kocanda, generální ředitel Národní knihovny. „Jsme velmi rádi a poctěni, že se rodina významného českého ilustrátora, grafika a malíře Vojtěcha Kubašty rozhodla prodat dopis právě Národní knihovně,“ říká Martin Kocanda a dodává, že Vojtěch Kubašta ve svém bohatém profesním životě pracoval také pro studio Walta Disneyho. Byl rovněž zaníceným sběratelem památek souvisejících s osobností a dílem W. A. Mozarta.

V dotyčném dopise Franz X. W. Mozart mj. hovoří o konkrétních skutečnostech a svém vlastním přínosu k nově založenému Mozarteu v Salzburgu. Obsahový kontext výpovědi navíc skrytě poukazuje na unikátnost tzv. Mozartova Památníku v pražském Klementinu. Jednalo se o muzeum W. A. Mozarta založené 1837, tedy několik let před salzburským Mozarteem, svým významem dobově srovnatelnou institucí světového významu.

Zakoupený autograf bude nyní předán k restaurátorskému zajištění a poté digitalizován. 

První muzeum Mozarta na světě bylo v Klementinu

Skladatelova obliba u Pražanů byla tak veliká, že z výtěžku ze dvou veřejných koncertů a dalších dobrovolných příspěvků vznikl r. 1837 u příležitosti padesátého výročí pražské premiéry opery "Don Giovanni" Mozartův Památník, první muzeum W. A. Mozarta na světě. Po slavnostním otevření 18. září 1837 byl  veřejnosti zpřístupněn v prostorách tehdejší c. k. univerzitní knihovny v Klementinu, dnešní Národní knihovně. Hudebniny byly umístěny ve dvou skleněných skříních a uprostřed nově pojmenovaného Mozartova sálu byla instalována na jeho busta.

Hlavní část sbírky dnes tvoří rukopisné i tištěné historické hudebniny, které obsahují více než 180 Mozartových skladeb. Dobové opisy skladeb byly vytvořeny přímo pro Památník. Tištěné hudebniny, mezi nimiž jsou i první vydání, pocházejí z produkce vídeňských a lipských nakladatelských domů z konce 18. a z první třetiny 19. století. Mezi nejcennější dokumenty této sbírky jsou čtyři dopisy psané rukou členů Mozartovy rodiny a samotným W. A. Mozartem. Památník dále uchovává listinné dokumenty, které mají vztah k životu a dílu W. A. Mozarta, k jeho pobytům v Praze i k vlastnímu založení Památníku.

 

Kontakt:
Irena Maňáková

ředitelka odboru komunikace
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190, Praha 1
T: +420 736 787 154, 221 663 275
E: Irena.manakova@nkp.cz 
W: www.nkp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.