Národní muzeum se 11. května opět otevře veřejnosti

07.05.2020 16:36|příspěvkové organizace

Národní muzeum se v pondělí 11. května 2020 po dvou měsících znovu zpřístupní svým návštěvníkům. Za zpřísněných hygienických opatření si návštěvníci budou moci opět naživo prohlédnout takřka všechny výstavy a expozice, které se v objektech Národního muzea nacházely ještě před jejich uzavřením. 

 

Společně se znovuotevřením přijde i několik změn, které souvisí s ochranou zdraví návštěvníků. Pravidla návštěvnického provozu a hygienických opatření budou umístěna na viditelných místech před vstupy do jednotlivých objektů. Omezena bude například kapacita objektů, což dle aktuálních vládních pravidel znamená maximální počet 100 osob v daném čase a současně maximálně jeden návštěvník na 10 m². Národní muzeum proto žádá návštěvníky o trpělivost, vzhledem k omezené kapacitě může docházet k delším prodlevám mezi jednotlivými vstupy. V rámci Muzejního komplexu Národního muzea bude umožněn vstup pouze do Historické budovy. Návštěvníci boudou moci vstoupit výhradně s ochranou úst a nosu a dodržovat dvoumetrové rozestupy ve frontách. K dispozici budou desinfekční prostředky nejen pro návštěvníky, ale i zaměstnance zajišťující návštěvnický provoz.

Zároveň se Národní muzeum rozhodlo snížit cenu vstupného o 50% a to až do 15. června 2020. Současně je stále k zakoupení i vstupenka, která umožňuje návštěvu devíti objektů Národního muzea během pěti po sobě jdoucích dní. Pro veřejnost se otevřou všechny stěžejní objekty Národního muzea s výjimkou těch, kde je návštěvnický provoz pouze s průvodcem. Zavřeny tedy zůstávají: Zámek Vrchotovy Janovice (kromě zámecké zahrady), Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra, Památník Jaroslava Ježka, Památník Josefa Suka v Křečovicích, Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích a Vila Hany a Edvarda Benešových. 

Navštívit bude možné tyto objekty:

  • Historickou budovu Národního muzea s výstavami Tajný život sbírek a Sametová revoluce: Říká se jí sametová
  • České muzeum hudby se stálou expozicí Člověk – nástroj – hudba a výstavami Import / Export / Rock´n´rollMiloň Novotný – Fotograf a hudba a Hudebníci očima fotografa.
  • Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur s výstavami Kamské řemeslnice z Číny, Doma na Sibiři, Na březích Nilu a Svět ve vitríně a se stálými expozicemi Kultury Austrálie a Oceánie a Vojta Náprstek
  • Národopisné muzeum se stálými expozicemi Česká lidová kultura a Tradiční lidová kultura dotykem a s výstavou Století trampingu.
  • Národní památník na Vítkově s výstavami Otto Matoušek: Kresby z koncentráku a Za volební právo žen! a se stálými expozicemi Laboratoř moci a Křižovatky české a československé státnosti.
  • Muzeum Antonína Dvořáka s výstavou Antonín Dvořák: Inspirace přírodou a stálou expozicí Cesty Antonína Dvořáka.
  • Muzeum Bedřicha Smetany s výstavou Nevěsta prodaná do ciziny a stálou expozicí Bedřich Smetana (1824 – 1884).
  • Lapidárium Národního muzea se stálou expozicí Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století.
  • Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice se stálou expozicí Expozice české loutky a cirkusu.
  • Památník Jana Palacha ve Všetatech s historickou expozicí.

Během uzavření objektů Národního muzea nebyly přerušeny práce na žádném z plánovaných výstavních projektů. Do konce července se tak otevře například mineralogická či numismatická expozice v Historické budově Národního muzea. Tamtéž se mohou návštěvníci těšit i na výstavu Symboly věnující se vzniku a historii státních symbolů České republiky a výstavu České národní povstání k 75. výročí Pražského povstání a konci druhé světové války. Probíhají zároveň i přípravy na výstavy, které jsou pořádány ve spolupráci se zahraničními partnery. Jedná se o výstavu Sluneční králové, kterou bude možné vidět v Historické budově Národního muzea a výstavu Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osvoboditel v Nové budově Národního muzea.

Veškerá opatření se budou měnit v souladu s aktuálními nařízeními a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a k dispozici budou na webových stránkách Národního muzea www.nm.cz.

 

Kontakt:
Mgr. Lenka Boučková

Vedoucí Oddělení vnějších vztahů
T: +420 224 497 250           
M: +420 737 712 289
E: lenka.bouckova@nm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.