Národní muzeum v přírodě částečně otevírá svá muzea

04.05.2021 18:16|příspěvkové organizace

Příznivá epidemiologická situace a rozvolňování opatření umožňují postupné a částečné otevírání jednotlivých organizačních složek Národního muzea v přírodě. Nyní jsou návštěvníkům otevřeny Valašské muzeum v přírodě a Muzeum v přírodě Vysočina – areál Veselý Kopec.

 

Od 3. května jsou otevřeny všechny areály Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, prozatím jen exteriéry. Návštěvníci si tak denně od 9.00 do 17.00 mohou udělat příjemnou jarní procházku,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Od soboty 8. května se návštěvním otevírá areál Veselý Kopec, který je součástí Muzea v přírodě Vysočina. „Vzhledem k nařízeným vládním opatřením sice nejsou možné skupinové prohlídky s průvodcem, ale areál a roubenky budete moci navštěvovat individuálně. Pokud budete mít zájem, tak přítomní průvodci Vám poskytnou konkrétní informace u objektů. Domky památkové rezervace Betlém zůstávají dále zavřené, protože tady nelze splnit přijatá opatření ministerstva zdravotnictví,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina. Areál je otevřen návštěvníkům od 9.00 do 17.00 denně, mimo pondělí.

Zbývající dvě muzea – Muzeum v přírodě Zubrnice a Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích – prozatím zůstávají návštěvníkům uzavřena. 

Podrobnější informace o aktuálně otevřených muzeích naleznete na www.nmvp.cz.

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2018 a sdružuje čtyři muzea, dvě z nich jsou v Čechách a dvě na Moravě. Jejich poslání je dokumentovat, ochraňovat a uchovávat více než dvě stě let historie lidového stavitelství a přibližovat způsob života na venkově. Každé z nich odráží kulturu jiného regionu a je proto jedinečné


Kontakt:
Ing. Petra Valíčková
pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě
T: 571 757 143
M: 778 112 577
E: petra.valickova@nmvp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.