Národní muzeum v přírodě otevírá všechna svá muzea

13.05.2021 12:55|příspěvkové organizace

Příznivá epidemiologická situace a rozvolňování opatření umožnily otevření všech organizačních složek Národního muzea v přírodě. Nově tedy jsou otevřeny i Muzeum v přírodě Zubrnice a Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm otevírá interiéry objektů.

 

Od úterý 18. května se otevírá návštěvníkům Muzeum v přírodě Zubrnice. „Letošní sezónu zahajujeme na Den muzeí, kdy bude návštěvníkům umožněn vstup zdarma. Namísto prohlídek s průvodcem je ale čeká několik novinek v samostatně přístupných objektech areálu Historické vesnice. Nově budou moci návštěvníci zavítat po celý den do otevřeného Kupeckého krámu. Chystáme také vernisáž výstavy Jiří Kubový - Ztracené obrazy v kostele sv. Maří Magdaleny. Exteriéry Mlýnského údolí jsou nadále přístupné bez omezení, interiér Mlýna Týniště čp. 27 se poprvé otevře 22. května a bude přístupný po oba květnové víkendy. Historickou vesnici mohou zájemci navštívit, s výjimkou pondělí, po celý týden a to vždy od 9.00 do 18.00,“  uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka muzea v přírodě Zubrnice.

Muzeum v přírodě Vysočina návštěvníkům otevřelo expoziční areál na Veselém Kopci včetně přístupných interiérů již 8. května. Památková rezervace Betlém Hlinsko zůstává pro návštěvníky prozatím uzavřena, a to z důvodů nemožnosti prohlídky objektů bez průvodce a zároveň kvůli rozsáhlé rekonstrukci městské kanalizace. „V květnu máme areál otevřený vždy od úterý do neděle, a to od 9.00 do 17:00 hodin. Koncem měsíce května si návštěvníci budou moci opět prohlédnout vodní olejnu, která prošla rekonstrukcí včetně nového vodního kola. Za provozu budou zahájeny opravy několika šindelových střech a jedné doškové krytiny, při kterých mohou návštěvníci přímo sledovat zručnost šindelářů a doškařů.  Na Den muzeí 18. května přivítají naše návštěvníky také zcela nové informační tabule, na hlavní prázdninovou sezónu chystáme i nové textové tabulky pro jednotlivé objekty. Budou v českém a anglickém jazyce a zájemcům nabídnou prostřednictvím QR kódů další zajímavosti“, upřesnila Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích otevře své brány zájemcům poprvé v sobotu 15. května. Do konce měsíce bude otevřeno pouze během víkendů a to vždy od 10.00 do 16.00. "Návštěvníci uvidí základy, respektive kamenný podklad s hliněnou dusanou vrstvou mlatu, unikátní, téměř pět set let staré roubené stodoly, která bude do areálu Hanáckého muzea v příroděpřenesena ze Skaličky u Hranic. Od června budou jednotlivé roubené části postupně převezeny do Příkaz a stodola se začne na místě kompletovat. S průběhem řemeslných prací se tak mohou seznámit i návštěvníci muzea," uvedl Petr Vodešil, vedoucí Hanáckého muzea v přírodě.

Od soboty 15. května se plně otevírají i areály Valašského muzea v přírodě, včetně interiérů. „Po čtyřměsíční přestávce se muzeum představí návštěvníkům v plné kráse! V chalupách přivítají návštěvníky tetičky a demonstrátoři, kteří budou jejich průvodci po areálu Valašské dědiny. Technické stavby na vodní pohon v Mlýnské dolině ožijí díky zručnosti našich mistrů. Samozřejmě bude také otevřen areál Dřevěného městečka. Formou výdejových okének se budou moci návštěvníci občerstvit a ochutnat valašské speciality. Přístupné jsou opět i naše stálé expozice v Sušáku, v Domě Pod Strání a Panské sýpce. V rámci Mezinárodního dne muzeí 18. 5. 2021 se mohou návštěvníci těšit na volný vstup do všech areálů muzea,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Podrobnější informace k jednotlivým muzeím (včetně otevíracích dob, cen vstupného) naleznete na www.nmvp.cz.


Kontakt:
Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě
T: 571 757 143
M: 778 112 577
E: petra.valickova@nmvp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.