Nastavení cookies

Národní památkový ústav posedmé udělil ceny Patrimonium pro futuro

05.11.2020 14:58|příspěvkové organizace

Již posedmé byly uděleny ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za uplynulý rok. 

 

Odborná porota vybírala vítěze z 23 nominovaných ve čtyřech hlavních kategoriích, udělena byla také tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, ocenění pro osobnost památkové péče i cena veřejnosti Památky děkují. Vzhledem ke koronavirové pandemii se letos nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen, které se mělo konat v Panteonu Národního muzea.

V kategorii obnova památky/restaurování odborná porota ocenila Lázně Luhačovice a.s. za obnovu lázeňské kolonády s halou Vincentka v Luhačovicích (medailonek zde). Porota vyzdvihla komplexní přístup k obnově, který přinesl celkovou kultivaci prostoru i obnovu jedné ze stěžejních kvalit zdejší architektury – prostupování přírody do architektury. Ocenila také projevený respekt k materiálům a kvalitu řemeslného provedení stavebních a restaurátorských prací.

Vítězem kategorie objev/nález roku se stala archeologická organizace Archaia Brno za jedinečný archeologický nález hradby z počátku 12. století na zámku v Břeclavi (medailonek zde). Nález v podobném rozsahu v českých zemích nemá obdoby. Porota ocenila moderně vedený archeologický výzkum, který byl řádně zpracován a vědecky vyhodnocen.

V kategorii prezentace hodnot byla cena udělena týmu realizátorů expozice Od kamene k soše v obnoveném Městském muzeu Hořice (medailonek zde). Porota vyzdvihla myšlenkově ucelený přístup regionálního muzea k prezentaci hlavního kulturně-sociálního fenoménu dlouhodobě formujícího místo i zdejší komunitu – kamene a jeho zpracování. Ocenila také široké edukační a kulturní aktivity muzea, kterými veřejnosti přibližuje práci s kamenem.

Cena v kategorii záchrana památky byla udělena Janu Havelkovi, Petrovi Pivoňkovi, Aleně Pivoňkové a Spolku Dubáci za obnovu Beranova hostince v Trávníčku (medailonek zde). Tato jedinečně zachovalá památka je důležitým hmotným pramenem pro poznání stavebních zvyklostí a využití venkovských staveb v regionu. Porota ocenila komplexnost obnovy, do níž byly zahrnuty i často opomíjené dobově standardní povrchové úpravy. Ocenila rovněž, že mimo záchranu samotné stavby zde dochází také k návratu doprovodné funkce hostinců – v podobě centra společenského a kulturního setkávání.

Obnova Beranova hostince v Trávníčku se stala vítězem i u hlasování veřejnosti. Cenu s názvem Památky děkují vyhrála s počtem 1062 hlasů z celkových 3493 hlasujících.

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková v letošním roce udělila také tři mimořádná ocenění. Za komplexní a mimořádně důsledný přístup k obnově Školy architektury jej obdržela Akademie výtvarných umění v Praze (medailonek zde). Za dlouhodobou péči o záchranu, obnovu, funkční naplnění a prezentaci bylo uděleno Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších za otevření muzea a naučné stezky Nádraží Martinice (medailonek zde). Třetí mimořádné ocenění obdržel Lenešický okrašlovací spolek za záchranu kostela svatého Šimona a Judy v Lenešicích a za dlouhodobou péči a kultivaci veřejného prostoru v místě svého působiště (medailonek zde).

Za ovlivnění celé generace současníků v přístupu k památkové péči a vnímání historických objektů i za nezlomnou vůli neustat ani navzdory překážkám se Osobností památkové péčestal archeolog David Merta. Zakladatel brněnské veřejně prospěšné společnosti Archaia je dlouhodobým propagátorem interdisciplinárního přístupu k historickým objektům, a to propojením archeologie s dalšími humanitními, technickými i přírodovědnými obory. Zásadně ovlivnil výzkum a vnímání brněnské památkové rezervace, která se stala jednou z nejlépe systematicky zkoumaných středověkých městských aglomerací v Evropě.

Medailonky všech nominovaných naleznete zde.

Katalog PPF 2020

Foto v záhlaví: Vítěz kategorie Obnova památky/restaurování - Obnova Lázeňské kolonády s halou Vincentka v Luhačovicích

 

Kontakt:
Jana Hartmanová

Tisková mluvčí
Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 162/3, 118 01  Praha 1
T: +420 257 010 206+420 724 511 225
E: hartmanova.jana@npu.cz
W: www.npu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.