Nastavení cookies

Národní technické muzeum a Správa železnic podepsaly memorandum o spolupráci

05.08.2020 11:01|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum a Správa železnic podepsaly v úterý 4. srpna 2020 v Železničním depozitáři NTM Chomutov memorandum o spolupráci, které potvrzuje jejich společný zájem o dokumentaci a záchranu odkazu předcházejících generací v oblasti železnice. V Železničním depozitáři NTM se nyní nově nacházejí tři kolejová vozidla zapůjčená Správou železnic. 

 

Generální ředitel NTM Karel Ksandr uvedl: „Jsem rád, že se Národní technické muzeum a Správa železnic rozhodly posílit svoji spolupráci, což se odráží i v dnešním podpisu memoranda. Správa železnic je pro muzeum důležitým partnerem pro dokumentaci a popularizaci železniční historie, pro budování a doplňování železniční sbírky, která je největší státní sbírkou u nás, a stala se také jedním z hlavních partnerů připravovaného Muzea železnice a elektrotechniky NTM v Praze na Masarykově nádraží."

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda doplnil: „Také železniční infrastruktura prošla za dobu své existence zajímavým vývojem, který chceme jako její současný správce představit široké veřejnosti. Laik si pod pojmem infrastruktura nejčastěji představí jen koleje, ale k naší činnosti patří i technika, která se po nich pohybuje. Není tak na očích jako běžné vlaky, proto jsou muzejní exponáty zapůjčené z vozidlového parku naší organizace skvělou příležitostí pro každého, aby si rozšířil své znalosti železnice. To je ale pouze jeden z příkladů naší dlouholeté spolupráce.“

Projížďka parním motorovým vozem Komarek ze sbírek NTM

Příkladem spolupráce mezi Národním technickým muzeem a Správou železnic je umístění tří kolejových vozidel Správy železnic v Železničním depozitáři NTM v Chomutově, které zde doplní muzejní sbírku. Nákladní železniční drezína MUV 69, která byla koncipována jako univerzální nosič různých nástaveb, traťových strojů a manipulačních zařízení, sloužila do roku 2006. PVO (Přívěsný vozík osobní) z roku 1975 byl upraven pro převoz svařovací soupravy a sloužil do roku 2015. Dodnes je jediným osobním přípojným vozem k drezíně, který kdy byl na našich železnicích v provozu.  Třetím vozidlem je KSP 411S – tlačný sněhový kolejový pluh, tedy pluh bez vlastního pohonu, který musí být tlačen lokomotivou. Vozidla dokumentují nedávnou historii technické práce na železnici. Více informací o vozidlech viz příloha.

 

Kontakt:
Bc. Jan Duda

Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00, Praha 7
E: jan.duda@ntm.cz
M: +420 770 121 917

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.