Nastavení cookies

Národní technické muzeum na Pražský železniční den otevře areál budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM a představí historické železniční exponáty

10.09.2020 11:01|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum v sobotu 12. září 2020 na Pražský železniční den zpřístupní areál budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM na Masarykově nádraží. 

 

Pro návštěvníky je připraven zajímavý program přímo v areálu a jízdy parního vozu Komarek ze sbírky NTM ve dvou trasách z Masarykova nádraží.  Ve stejný den mohou zájemci před Národním technickým muzeem na Letné sledovat start automobilové soutěže Rallye Vltava. 

V letošním roce si připomínáme několik významných výročí. Před 175 lety přijel do Prahy první vlak, před 175 lety bylo tedy také otevřeno Masarykovo nádraží a před 170 lety byl uveden do provozu Negrelliho viadukt.  28. září pak uplyne 110 let od otevření prvních expozic Národního technického muzea ve Schwarzenberském paláci. V sobotu 12. září si tak připomínáme historii, ale především chceme návštěvníkům představit v areálu NTM na Masarykově nádraží budoucnost – projekt Muzea železnice a elektrotechniky NTM,“ uvedl generální ředitel NTM Karel Ksandr.


Muzeum železnice a elektrotechniky NTM bude otevřeno v roce 2028

V areálu Národního technického muzea na Masarykově nádraží, v památkově chráněných objektech bývalých dílen, čeká na návštěvníky na Pražský železniční den zajímavý program. Při prohlídce areálu se seznámí s projektem nového muzea, které v tomto prostoru vznikne. Budoucí Muzeum železnice a elektrotechniky NTM, které bude otevřeno v roce 2028, si bude možné prohlédnout v plánech a vizualizacích. Z železniční sbírky NTM bude vystaven salonní vůz Františka Ferdinanda d´Este Aza 1-0086 z roku 1909, salónní vůz prezidentů ČSSR Aza 061 z roku 1968, lokomotiva T478.1010 zvaná Bardotka z roku z roku 1967 a lehátkový vůz s bufetovým oddílem řady BRcm z roku 1984.

        

Salónní vůz Františka Ferdinanda d´Este Aza 1-0086

 

Salónní vůz prezidentů ČSSR Aza 061


Lokomotiva T478.1010

Především mladší návštěvníci se budou moci s železniční tematikou seznámit hravou formou. Národní technické muzeum v současnosti realizuje moderní edukační projekt Startin, podpořený z ESF, který je zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Inkluze s Národním technickým muzeem, reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500). Ze čtyř nových moderních vzdělávacích programů pro školy, které v rámci projektu vznikají, budou prezentovány aktivity z tématu energie, konkrétně energie a železnice. Zájemci si budou moci vyzkoušet na modelu stanoviště strojvedoucího parní lokomotivy práci topiče, díky modelu kolejové dráhy pochopí, proč se vlak udrží na kolejích i v zatáčce, a při další aktivitě si vyzkouší, jak brzdí vlak. Projekt Startin a práci s pomůckami představí návštěvníků tým zkušených lektorů. 

Didaktická pomůcka. Kolejová dráha pro demonstraci stability železničního dvojkolí

 

Parní motorový vůz Komarek ze sbírky NTM bude vozit zájemce na dvou různých trasách: Praha Masarykovo nádraží – Praha-Dejvice a vyhlídková trasa po Negrelliho viaduktu. Jízdenky se budou prodávat přímo ve voze, předprodej není zajištěn. Vůz odjíždí ze železniční stanice Praha Masarykovo nádraží. Více https://pid.cz/prazsky-zeleznicni-den-2020/Pražský železniční den je součástí Regionálního dne železnice 2020.

Parní motorový vůz M 124.001 Komarek byl vyroben v roce 1903 v Ringhofferově vagonce na Smíchově. Jedná se o jeden z nejvzácnějších exponátů železniční sbírky NTM, který spojuje v jednom vozidle lokomotivu a osobní vagon, a jako jediný vůz tohoto typu z našich tratí se dochoval dodnes. Jeho význam překračuje hranice České republiky. Vůz Komarek byl po náročné rekonstrukci v roce 2016 zprovozněn.


Viz https://pid.cz/prazsky-zeleznicni-den-2020/.

Pražský železniční den 12. září 2020 v prostorách budoucího Muzea železnice a elektrotechniky NTM na Masarykově nádraží:
otevřeno: 9.00 až 18.00, vstup zdarma

Návštěvníci programu v areálu Národního technického muzea budou mít možnost zakoupit publikace NTM a drobné předměty s železniční tematikou. Rádi bychom upozornili především na publikaci „Fenomén Ringhoffer. Rodina, podnikání, politika“, která je nominována na cenu Gloria musaealis jako muzejní publikace roku 2019. 


Přístup do areálu NTM z ulice Hybernská přes parkoviště u Bulhara

Na sobotu 12. září 2020 zveme zájemce o automobilovou historii před Národní technické muzeum na pražskou Letnou, kde v 9 hodin startuje automobilová soutěž Rallye Vltava. Soutěž pod názvem „Ideální stopou Rallye Vltava 2020“ navazuje na tradici rallye z roku 1960. Vozy a jejich posádky můžete vidět také na trati jízdy: 11:00 | cíl I. etapy – Buš u Slap, 13:30 | cíl II. etapy – Cholín (autokemp), 13:30 | cíl III. etapy a soutěže + jízda zručnosti – Praha–Letenská pláň. Více http://www.rallye-vltava.cz/


Cíl soutěže Rallye Vltava v roce 2018 před Národním technickým muzeem

 

 

Kontakt:
Bc. Jan Duda
Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Kostelní 42, Praha 7, 170 78
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.