Národní technické muzeum přebírá do svých sbírek desítky historických kolejových vozidel Českých drah

09.06.2021 18:12|příspěvkové organizace

Do sbírek Národního technického muzea přejde další podstatná část historických železničních vozidel Českých drah. Završí se tak několikaleté společné úsilí při záchraně technických památek zachycujících vývoj drážní dopravy a železničního průmyslu v bývalém Československu, které jsou neodmyslitelnou součástí národního kulturně-technického dědictví.

 

Smlouvu, která stvrdila prodej historických vozidel do sbírek muzea, dnes 9. června 2021 podepsali generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr a předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. Slavnostní akt proběhl v jídelním voze dvorního vlaku císaře Františka Josefa I., který je součástí expozice Doprava NTM a pochází z roku 1891. 

Generální ředitel NTM Karel Ksandr (vpravo) a generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik po podpisu smlouvy v salonním voze císaře Františka Josefa I. v expozici Doprava NTM

Karel Ksandr, generální ředitel NTM, uvedl: „Pro Národní technické muzeum se jedná o završení dlouhodobého plánu na doplnění sbírky kolejových vozidel, který má počátek již v roce 2006. Vážím si toho, že se nyní podařilo dlouhodobá jednání podpisem smlouvy úspěšně zakončit. Řada vozidel byla už mnoho let deponována v Železničním depozitáři NTM v Chomutově z důvodu jejich fyzické ochrany a budou zde pro veřejnost v letní sezóně přístupná i nadále.“ 

Jedná se o vozidla, která zastupují významné řady lokomotiv a typy vozů, charakteristických pro naši železnici. V našem vozidlovém parku a sbírce Centra historických vozidel v Lužné u Rakovníka se zachovala v několika exemplářích nebo nezapadají do naší sbírkové koncepce, proto je můžeme předat do péče Národnímu technickému muzeu, aby tu zůstala pro budoucí generace,“ řekl Ivan Bednárik a dodal: „Není to poprvé, kdy Národnímu technickému muzeu zbytná vozidla prodáváme, zatím ale nikdy nešlo o tak početnou skupinu.“

Motorová lokomotiva T 478.3016 z roku 1971 (tzv. Brejlovec)

Uzavřená smlouva zahrnuje celkem 66 položek, z toho se jedná o 18 hnacích vozidel, 17 osobních vozů, 27 služebních, poštovních a nákladních vagónů, několik vozidel pro údržbu železniční infrastruktury a také o dva podvalníky pro úzkorozchodné dráhy. Na seznamu jsou legendární lokomotivy, vozy a jednotky, známé pod přezdívkami Čmelák, Brejlovec, Singrovka či Kredenc, dále jeden z prototypů šestikoláku, třívozový tzv. Žabotlam a další. Mezi technikou jsou i unikáty jako například železniční kolejový jeřáb EDK 1000 nebo východoněmecký motorový vůz pro údržbu trakčního vedení.  Všechna vozidla již byla Národnímu technickému muzeu předána a umístěna do jeho depozitárních prostor. Muzeum za 66 vozidel a dva podvalníky zaplatí po zdanění přes 21 milionů korun, které České dráhy využijí při další péči o historická vozidla ve svém majetku. Koupě vozidel je realizována z podpory Ministerstva dopravy a Ministerstva kultury ČR.

 

Kontakt:
Bc. Jan Duda

Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00  Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.