Národní technické muzeum prezentuje železniční drezínu ve vestibulu stanice Praha hlavní nádraží

27.05.2021 17:55|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum na základě dlouhodobé spolupráce se Správou železnic vystavuje pro veřejnost ve vstupním prostoru stanice Praha hlavní nádraží jednu z železničních drezín ze svých sbírek – motorovou inspekční drezínu Dm 4-47044 z roku 1947. 

 

Ředitel Železničního muzea NTM Michal Novotný uvedl: „Vážíme si dlouhodobé spolupráce se Správou železnic na poli našich muzejních expozic. Správa železnic je významným partnerem při přípravě Muzea železnice a elektrotechniky, které NTM otevře v roce 2028 v areálu bývalého depa Masarykova nádraží v Praze. Drezína přezdívaná ‚Maruška‘ je takovou malou ochutnávkou z budoucí ‚národní‘ železniční expozice. Zároveň je ale i symbolem úsilí obou organizací: v případě NTM je to péče o paměť našich železnic, pro Správu železnic je kolejové vozidlo určené pro výkon správy infrastruktury skvělým synonymem vlastní činnosti. Věříme, že i pro cestující procházející denně významným pražským dopravním uzlem se ‚auto na kolejích‘ brzy stane oblíbenou součástí návštěvy nádraží, nebo třeba i důležitým místem setkávání, kterým bývala v této hale před přestavbou pokladna č. 10.

Drezínu ze sbírek Národního technického muzea doplněnou o filmový spot si mohou návštěvníci od 26. května 2021 prohlédnout v dolní části výpravní budovy mezi výstupy z metra.

Motorová inspekční drezína Dm 4-47044 z roku 1947 ze sbírky NTM ​ve vestibulu stanice Praha hlavní nádraží

Motorová inspekční drezína Dm 4-47044 z roku 1947 ze sbírky NTM
Drezína s automobilovou karosérií vycházející koncepčně z předválečného automobilu Tatra 52 byla v prvních desetiletích po druhé světové válce běžným dopravním prostředkem drážních zaměstnanců pracujících v oblasti stavby, údržby a kontroly tratě. Drezína mohla jezdit oběma směry. V těžišti pod podlahou je zvedací zařízení (hever na kliku), jehož pomocí byl řidič schopen drezínu nadzdvihnout nad koleje a ručně otočit. Automobilní drezíny Tatra sloužily u ČSD až do sedmdesátých let. Renovaci drezíny Dm 4-47044 inicioval v roce 2005 Ing. Václav Zahrádka. Na renovaci v dílnách Koterov SDC Plzeň v letech 2005–2007 dohlížel přednosta Bc. Miroslav Krutina, významný podíl na její obnově patří i panu Pavlu Láškovi. Zkušební jízda drezíny s přezdívkou „Maruška“ proběhla v červenci 2007.


Kontakt:
Bc. Jan Duda

Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00  Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.