Nastavení cookies

Národní technické muzeum rozšířilo svou výjimečnou chemickou laboratoř o mikroskop pro prvkovou analýzu

25.11.2020 14:38|příspěvkové organizace

Chemická laboratoř NTM získala s finanční podporou ochranného svazu autorského Gestor ke své práci nový optický mikroskop Leica DM6 spojený s metodou elementární analýzy LIBS (laser induced breakdown spectroscopy). 

 

Přístroj kromě mimořádně kvalitních snímků s vysokou hloubkou ostrosti umožňuje prvkovou analýzu v mikroměřítku na základě výběru analyzovaného bodu v plnohodnotném optickém zobrazení. Je přínosem především pro analýzu anorganických pigmentů, kovových povlaků, kovů a slitin. Přístroj tohoto typu je zatím jediný v České republice. 

Karel Ksandr, generální ředitel NTM říká: „Velice si vážím toho, že v NTM pracuje tak výjimečné pracoviště jako je chemická laboratoř. Jeho analýzy jsou předpokladem pro práci našich restaurátorů a konzervátorů, kteří mají na starost ochranu našeho sbírkového fondu. Význam tohoto vědeckého pracoviště přesahuje nejen rámec NTM, ale i ostatních muzejních pracovišť v České republice.“

Ivana Kopecká, vedoucí oddělení preventivní konzervace NTM, upřesňuje: „Podstatnou část práce laboratoře tvoří materiálové analýzy sbírkových a historických materiálů. Laboratoř spolupracuje při dokumentaci stavu degradace sbírkových předmětů a dokumentaci historických výrobních technologií. V posledních letech zpracovávala průměrně 300 vzorků za rok. Jen část z nich odpovídá na požadavky NTM. Podstatná část analýz je spojena s potřebami restaurátorského průzkumu menších muzeí, některých středních i vysokých škol zaměřených na restaurování i řady soukromých restaurátorů, pracujících na obnově movitých i nemovitých památek. Některé speciální analýzy provádí laboratoř i pro kolegy ze zahraničí v rámci vědecké spolupráce na společných publikacích.“

optický mikroskop Leica DM6 

Popis vybavení chemické laboratoře NTM

Tisková zpráva Národního technického muzea 24. listopadu 2020.

Kontakt:
Bc. Jan Duda
Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00  Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.