Nastavení cookies

Národní technické muzeum se zúčastní víkendového programu v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka

17.09.2020 20:36|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum se o víkendu 19. a 20. září 2020 zúčastní programu pro návštěvníky v Muzeu Českých drah v Lužné u Rakovníka. Zájemci budou mít možnost se svézt z areálu muzea do Krupé a zpět parním vozem M124.001 „Komarek“ z roku 1903 ze sbírky NTM. 

 

Na víkend 19. a 20. září 2020 je v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka pro návštěvníky připraven pestrý program. Kromě stálé expozice si tu mohou prohlédnout výstavu historických autobusů RTO a ŠL. Po oba dva dny bude zájemce vozit z areálu muzea do Krupé a zpět parní vůz M124.001 „Komarek“. Jedná se o jeden z nejvzácnějších exponátů železniční sbírky NTM, který spojuje v jednom vozidle lokomotivu a osobní vagon, a jako jediný vůz tohoto typu z našich tratí se dochoval dodnes. Jeho význam překračuje hranice České republiky. Vůz „Komarek“ byl po náročné rekonstrukci v roce 2016 zprovozněn.

Jízdní řád parního vozu M124.001 „Komarek“ 19. a 20. 9. 2020 Muzeum ČD Lužná u Rakovníka

Lužná   odj.      10:00   10:40   11:20   13:00   13:40   14:30* 16:00*
Krupá   příj.      10:07   10:47   11:27   13:07   13:47   14:37* 16:07*


Krupá   odj.      10:10   10:50   11:30   13:10   13:50   14:40* 16:10*
Lužná   příj.      10:18   10:58   11:38   13:18   13:58   14:48* 16:18*

* vlak jeden jen 19.9.2020

Jednotné zpáteční jízdné 100 Kč.
Prodej jízdenek u vozu v areálu muzea.

Národní technické muzeum dále připravilo program pro mladší návštěvníky. Prezentovat zde bude aktivity moderního edukačního projektu Startin, který je podpořen z ESF a je zaměřen na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání; Inkluze s Národním technickým muzeem, reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500). Ze čtyř nových moderních vzdělávacích programů pro školy, které v rámci projektu vznikají, si budou návštěvníci moci vyzkoušet didaktické pomůcky z tématu energie, konkrétně energie a železnice. Na modelu stanoviště strojvedoucího parní lokomotivy zjistí, jak těžkou práci měl topič na parní lokomotivě, díky modelu kolejové dráhy pochopí, proč se vlak udrží na kolejích i v zatáčce, a při další aktivitě si vyzkouší, jak brzdí vlak. Projekt Startin a práci s pomůckami představí návštěvníků tým zkušených lektorů. 

Více informací o akci https://www.cdnostalgie.cz/muzeum-luzna/kalendar-akci-muzea/-33922/
 

Kontakt:
Bc. Jan Duda
Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, Praha 7, 170 78
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz
W: www.ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.