Národní technické muzeum zve do Centra stavitelského dědictví NTM Plasy na koncert Bennewitzova kvarteta, jehož výtěžek bude věnován na obnovu základní školy hrušky, postižené tornádem

16.07.2021 16:49|příspěvkové organizace

Ve dnech 30. července až 1. srpna 2021 pořádá Národní technické muzeum v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy v rámci Letního barokního festivalu 2021 „Víkend hudby smyčců a kovadlin“. 

 

V sobotu zve na koncert Bennewitzova kvarteta, jehož výtěžek bude věnován na obnovu Základní školy Hrušky, postižené tornádem. Po celý víkend bude v provozu kovářská dílna, ve které si malí i velcí zájemci budou moci vyrobit zvonečky, panty či hřebíky, program doplní komentované prohlídky Hospodářského dvora a výstavy Stavební zámečnictví.

Generální ředitel NTM Karel Ksandr uvedl: „Jsem nesmírně rád, že můžeme ve spolupráci s městem Plasy uspořádat koncert, jehož výtěžek jako dar věnujeme na obnovu Základní školy v Hruškách, a věřím, že takto alespoň trochu přispějeme k obnově života v tornádem poničené oblasti. Děkuji moc všem, kteří se v rámci dobrovolného vstupného na koncert k podpoře školy připojí.“

Na obnovu Základní školy v Hruškách lze přispět i přímo na účet školy: 86-172 4430297/0100. Do zprávy pro příjemce napište DAR.

 

PROGRAM „VÍKENDU HUDBY SMYČCŮ A KOVADLIN“

Program propojuje hudbu inspirovanou dobou baroka v podání špičkového komorního souboru Bennewitzovo kvarteto a úderný zvuk kovadlin, které rozezvučí kovářští mistři z Ostrova nad Ohří.

Koncert Bennewitzova kvarteta

sobota 17.00, v Hospodářském dvoře Centra stavitelského dědictví NTM Plasy, vstupné dobrovolné

Na programu je výběr z díla Johanna Sebastiana Bacha, Josepha Haydna, Roberta Schumanna a Ludwiga van Beethovena.  Barokní epocha – zejména dílo Johanna Sebastiana Bacha – vytvořila podhoubí pro bouřlivý hudební rozvoj v období klasicismu. Barokní chorál a jeho cantus firmus se stal inspirací Ludwigu van Beethovenovi v jeho pozdních smyčcových kvartetech – včetně Kvartetu F dur, op. 135. Barokní polyfonie a nejrůznější imitační techniky byly vzorem nejen Josephu Haydnovi, ale též mnohým romantikům, zejména Felixovi Mendelssohnovi Bartholdymu, Johannesu Brahmsovi a Robertu Schumannovi.

Víkend s kovářem 
pátek až neděle 11.00-17.00, v Hospodářském dvoře Centra stavitelského dědictví NTM Plasy, vstup zdarma
Ukázky provozu kovářské dílny.
Výroba zvonečků, lístků, pantů, hřebíků, rýžování zlata a mnoho dalšího.

Komentované prohlídky Hospodářského dvora Centra stavitelského dědictví NTM Plasy a výstavy Stavební zámečnictví

pátek, sobota a neděle v 11.00, 13.00 a 15.00, vstup zdarma, kapacita prohlídek omezena, doporučujeme rezervaci na tel. 373 300 730

Hospodářský dvůr: Dvůr stavebních řemesel, Expozice stavebněhistorického průzkumubudova Expozice stavitelství: výstava Stavební zámečnictví

pátek 30.7.

11:00

Dvůr stavebních řemesel (dílny černého řemesla)

 

13:00

Expozice stavebněhistorického průzkumu

 

15:00

Stavební zámečnictví (vč. dílny) - prohlídka s autorem výstavy

sobota 31.7.

11:00

Dvůr stavebních řemesel (dílny černého řemesla)

 

13:00

Expozice stavebněhistorického průzkumu

 

15:00

Stavební zámečnictví (vč. dílny) - prohlídka s autorem výstavy

neděle 1.8.

11:00

Dvůr stavebních řemesel (dílny černého řemesla)

 

13:00

Expozice stavebněhistorického průzkumu

 

15:00

Dvůr stavebních řemesel (dílny černého řemesla)

 

S ohledem na vládní nařízení a opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s pandemickou situací COVID – 19 se mohou termíny a program akcí měnit. Podmínky vstupu podle aktuálně platných vládních nařízení.

Akci pořádá Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci Letního barokního festivalu 2021.

www.muzeum-plasy.cz
www.ntm.cz


Kontakt:
Bc. Jan Duda

Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00  Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.