Nastavení cookies

Návrat Ivana Passera. Pozůstalost hollywoodského režiséra převzal Národní filmový archiv

18.02.2021 14:08|příspěvkové organizace

Osobní deníky, fotografie, knihy, scénáře nebo golfové karty. To vše doputovalo z losangelské domácí pracovny Ivana Passera - režiséra, dramaturga, scenáristy a přítele Miloše Formana - necelý rok po jeho smrti.

 

Převoz rozsáhlé pozůstalosti je výsledkem spolupráce Národního filmového archivu, Ministerstva kultury, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu a Ministerstva zahraničních věcí.

Pozůstalost zahrnuje zejména období po Passerově odchodu do USA, tedy od roku 1969 až do roku 2020. Ve třiceti čtyřech krabicích se nacházely diáře, korespondence, osobní účetnictví, knihy, rodinné i pracovní fotografie, opoznámkované scénáře, storyboardy, kuchařské recepty, ocenění nebo záznamy o sázkách. Zajímavý vhled do Passerova života přináší i sada golfových karet - hrací karty, vizitky a kousky papírů, které jsou polepené a popsané radami, jak lépe hrát golf. Vedle filmu byl právě gambling a golf režisérovou vášní, kterou sdílel i se svým přítelem Milošem Formanem. Do sbírky Národního filmového archivu se tak dostaly cenné materiály, které budou sloužit jako zdroj informací pro všechny, kdo budou chtít studovat život a dílo významného představitele československé nové vlny a hollywoodského filmaře. 

Vyjednávání o převozu takto rozsáhlé pozůstalosti inicioval Národní filmový archiv v únoru loňského roku. Celá akce proběhla úspěšně díky zapojení Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, Ministerstva kultury i Ministerstva zahraničních věcí. 
„Mám velkou radost, že se kolegům ze zastupitelského úřadu ve Washingtonu podařilo ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Ministerstvem kultury ČR získat  a převézt do České republiky archiv a pozůstalost významného českého umělce, scenáristy a režiséra Ivana Passera. Jeho filmy i scénáře patřily vždy do základního fondu české kinematografie, byť byly v Československu od jeho emigrace v roce 1969 do Sametové revoluce zcela opomíjeny. Díky své nestárnoucí kvalitě a nadčasovosti se Passerova tvorba stala prakticky ihned po zformování nové české diplomatické služby ve svobodné republice součástí mezinárodních přehlídek české kinematografie, zejména pak zlaté éry 60. let, které dodnes s velkou odezvou pořádají naše zastupitelské úřady po celém světě," raduje se ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Podobně jako velvyslanec ČR ve Washingtonu Hynek Kmoníček: „Péče o české kulturní dědictví, ať už je kdekoliv na světě, patří mezi radostné součásti práce naší ambasády. Právě v oblasti kultury patříme mezi svého druhu velmoci a musíme se proto postarat o toto dědictví pro budoucnost.”

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka se jedná o příklad dobré praxe. „Velice si vážím díla českého rodáka Ivana Passera, který začátkem minulého roku zemřel ve Spojených státech, kam emigroval po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Passer je považován za představitele tzv. nové vlny v československé kinematografii a řadí se tak vedle Miloše Formana mezi naše filmové velikány. O to větší radost mám z toho, že se podařilo dostat pozůstalost Ivana Passera zpět do vlasti, kde bude v odborné péči Národního  filmového archivu. Jedná se dle mého soudu o výtečný příklad meziresortní spolupráce mezi Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí, kterou stvrzuje memorandum obou resortů podepsané v září 2020. Dík patří i naší ambasádě ve Washingtonu za její spolupráci na tomto projektu.“ 

Mise Národního filmového archivu spočívá v komplexní péči o české filmové dědictví. Proto se ve sbírce vedle filmových materiálů nacházejí také scénáře, plakáty, fotografie nebo dobová dokumentace k produkci i distribuci filmů. Sbírku, kterou Národní filmový archiv zpřístupňuje novým generacím diváků, divaček, badatelů a badatelek, neustále rozšiřuje - nyní o pozůstalost Ivana Passera. Díky ní se prakticky ukazuje, v čem spočívala Passerova více než čtyřicetiletá hollywoodská kariéra režiséra, dramaturga a mentora.

Filmografie Ivana Passera

 

Kontakt:
Veronika Bokšteflová
T: +420 778 522 709
E: veronika.boksteflova@nfa.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.