Návrh ministerstva kultury o elektronizaci povinných výtisků úspěšně prošel vládou

04.11.2019 16:32|ministerstvo

Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh ministerstva kultury, který rozšiřuje povinnost vydavatelů odevzdávat povinné elektronické výtisky podobně, jako je tomu již nyní u tištěných, a zároveň stanoví pravidla pro nakládání s nimi. Návrh zákona zároveň zavádí povinnost pro Národní knihovnu provádět v rámci své hlavní činnosti shromažďování r vybraných dokumentů volně přístupných v informačním prostředí.

 

Návrh reagoval na technologický rozvoj a vzrůstající počet knih, novin a časopisů, které jsou vydávané pouze elektronicky bez tištěné varianty.

Tyto elektronické výtisky budou zasílány Národní knihovně, která bude pořizovat databáze takto získaných publikací. Přístup k nim pak bude mít zákonem stanovený okruh vybraných knihoven. Ty pak budou moci obsah těchto databází dále zpřístupňovat daným způsobem uživatelům. 

V případě elektronicky pořízených publikací určených primárně pro osoby se zrakovým postiženým bude jejich příjemcem Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana.

 

 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.