Nastavení cookies

Návštěvnost MUO klesla v roce 2020 pětkrát. Důvod je zřejmý – koronavirus

28.01.2021 16:01|příspěvkové organizace

Zhruba 140 až 150 tisíc návštěvníků uvítá každoročně do Muzea umění Olomouc ve výstavních síních Muzea moderního umění, Arcidiecézního muzea Olomouc a kroměřížského Arcibiskupského zámku, kde odborníci MUO spravují umělecké sbírky. 

 

Činnost muzea zahrnuje i divadelní i filmová představení, koncerty, přednášky a bohatou edukační činnost. V roce 2020 však návštěvnost spadla na necelých 30 tisíc lidí. 

Dalo se to bohužel očekávat. Kvůli koronaviru jsme měli loni čtyři měsíce zavřeno. Po první vlně jsme otevřeli v polovině května a řekl bych, že lidé se k nám vraceli spíše opatrně. Ve chvíli, kdy jsme se v průběhu září začali dostávat ohledně návštěvnosti téměř do normálu, tak jsme museli v říjnu zase zavřít. Nemohu tedy říct, že by nás tato statistika překvapila,“ uvedl ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal.

Nejnavštěvovanější byla v loňském roce výstava Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc (28. 5. – 18. 10. 2020), kterou zhlédlo 7008 lidí. V Muzeu moderního umění nejvíce lákala výstava Fotoblok | Střední Evropa ve fotografických knihách (28. 5. – 4. 10. 2020), kterou navštívilo 4772 lidí. Tato čísla však samozřejmě zkresluje nejen počet dní, kdy byly jednotlivé výstavy přístupné veřejnosti, ale také poměrně pomalé zvyšování návštěvnosti při znovuotevření výstavních prostor.

Návštěvnost:
Muzeum moderního umění:
 8 629 návštěvníků
Arcidiecézní muzeum Olomouc: 10 846 návštěvníků
Arcibiskupský zámek Kroměříž: 9 554 návštěvníků *
CELKOVĚ: 28 343 návštěvníků **

*Započítání jsou pouze návštěvníci prostor, kde MUO spravuje umělecké sbírky, což je zejména Zámecká obrazárna.
**Celkový počet návštěvníků je o 686 lidí nižší než prostý součet uvedených čísel, protože 686 lidí si koupilo vstupenku do obou olomouckých muzeí a jsou započítáni do obou objektů zvlášť.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
T:  585 514 282
M:  602 671 477
E:  kasal@muo.cz 
W: web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.