Nejkrásnější české knihy roku 2019 otevírají 55. ročník

15.11.2019 13:02|příspěvkové organizace

Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví vyhlásili již 55. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019. Do soutěže, která publikace hodnotí z hlediska jejich grafického, polygrafického a výtvarného zpracování, mohou nakladatelé, tvůrci i studenti přihlašovat své knihy prostřednictvím online formuláře od 15. listopadu 2019 do 15. ledna 2020.

 

Historie soutěže o nejkrásnější knižní design sahá až do roku 1928, kdy ji inicioval sběratel a bibliofil Arne Sáňka. Památník národního písemnictví soutěž organizuje pravidelně od roku 1965. Mezinárodní odborná porota hodnotí grafické a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za uplynulý kalendářní rok, a to hned v sedmi kategoriích: odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky, knihy o výtvarném umění, katalogy a bibliofilie a autorské knihy. V každé z kategorií jsou vyhlašována tři místa, první je Ministerstvem kultury České republiky honorováno částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro studenty a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje i mladé grafiky ve věku do 30 let. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

Přihlášky do soutěže lze zasílat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách Památníku národního písemnictví do 15. ledna 2020. Slavnostní vyhlášení jubilejního 55. ročníku proběhne v dubnu 2020. Nominované a vítězné knihy se poté stávají součástí putovní kolekce, která je v průběhu roku vystavována mimo jiné v letohrádku Hvězda, na přehlídce Designblok, v Moravské galerii, na domácích festivalech i na zahraničních veletrzích a reprezentuje Českou republiku v soutěži o nejkrásnější knihu světa. 

Autory vizuálního stylu a doprovodného katalogu Nejkrásnější české knihy roku 2019 jsou designéři Štěpán Malovec a Martin Odehnal, tvůrci grafické úpravy vítězné publikace Pocta suknu v kategorii Katalogy Nadačního fondu 8smička.

Harmonogram NČKR 2019
15. 11 2019 Vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2019
15. 1. 2020 Uzávěrka přihlášek
6. 2. – 11. 2. 2020 Zasedání mezinárodní poroty
duben 2020 Slavnostní ceremoniál

Soutěž je řízená direktoriem ve složení Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel PNP; Mgr. Blanka Skučková, vedoucí Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bohumil Fišer, Odd. literatury a knihoven MK ČR; Bc. et Bc. Eliška Boumová, tajemnice soutěže.  

Hlavním partnerem soutěže Nejkrásnější české knihy roku je Canon. 

Více na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.

 

Kontakt:
Aneta Křižková
PR manažer | Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz 
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
www.facebook.com/nejkrasnejsiceskeknihyroku

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.