NOCovid Choir - #zpivamodpovedne

08.09.2020 20:11|

Rok 2020 podrobil naši kulturu těžké zkoušce a mezi nejzasaženější obory patří sborový zpěv. Po dobu mimořádných koronavirových opatření naše sbory poprvé v historii zcela umlkly. Přes 30 000 zpěváků všech generací se po několik měsíců nemohlo věnovat své práci, zálibě či koníčku.

 

Na prahu nové hudební sezóny proto vznikla informační platforma „Zpívám odpovědně“. Průvodce pro sbory, organizátory a návštěvníky sborových událostí v době (po)koronavirové vydává Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci s největším českým pořadatelem sborových festivalů, organizací Festa Musicale, z.s.. Odbornou konzultaci poskytla krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, příprava proběhla ve spolupráci s odbornou veřejností, sbormistry, pedagogy a lékaři. Inspirací k projektu byla mimo jiné také iniciativa NOCOVID České eventové asociace.

Během několika uplynulých měsíců jsme registrovali četné dotazy od sbormistrů a zpěváků směřující k tématu, za jakých podmínek pěvecké sbory mohou zkoušet nebo pořádat vlastní koncerty. To nás nyní, na začátku sborové sezóny, přivedlo k myšlence vytvořit iniciativu #zpivamodpovedne. Všichni si uvědomujeme, že cesta plošných zákazů není udržitelná donekonečna. Člověk je tvor společenský, a proto je nutné, abychom se se současnou situací naučili pracovat“, popisuje Marek Klimeš, ředitel spolku Festa Musicale z.s.

Rádi bychom, aby se po měsících útlumu začal náš kulturní život vracet k normálu. Projektem #zpivamodpovedne chceme vytvářet podmínky pro to, aby se naše pěvecké sbory mohly znovu scházet, koncertovat a těšit se společně z hudby“, dodává předseda Unie českých pěveckých sborů Roman Michálek.

K iniciativě se může připojit každý, a to jednoduše tím, že bude respektovat doporučená pravidla. Veškeré informace k iniciativě #zpivamodpovedne je možné najít na webových stránkách www.zpivamodpovedne.com nebo na facebookových stránkách: Zpívám odpovědně.


Kontakt:

Unie českých pěveckých sborů
T: +420 608 986 230
E: sekretariat@ucps.cz 

Festa Musicale z.s.
T: +420 606 082 266
E: production@festamusicale.com
 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.