Nastavení cookies

Nový projekt zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě

05.02.2021 17:18|příspěvkové organizace

Národní muzeum v přírodě intenzivně usiluje o získání dotace z Norských grantů, tentokrát na modernizaci a rozšíření bezpečnostních a protipožárních systémů na ochranu muzejních sbírek. V pátek 5. 2. 2021 byla ve Valašském muzeu v přírodě podepsána smlouva se zástupci norského partnera a předsedkyní Českého výboru ICOM Ginou Renotière.

 

„Poslední podmínkou pro schválení dotace byl podpis smlouvy o spolupráci s partnerem, kterým je město Roros v Norsku. Partnerství bude probíhat zejména v přenosu informací o využití zabezpečovací techniky, dobré praxe a zkušeností. Dalšími partnery projektu jsou Český výbor ICOM a Technické muzeum v Brně, které se dlouhodobě zabývá problematikou bezpečnosti a konzervace sbírek. Národní muzeum v přírodě se spolu s Českým výborem ICOM bude dále podílet na přípravě a organizaci seminářů a dvou mezinárodních konferencí s tématem ochrany sbírek muzeí v přírodě,“ vysvětlil Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě. 

Foto: Jan Kolář

Norské město Roros bylo v roce 1980 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO díky souboru unikátních dřevěných staveb, které stojí více než 300 let na svém původním místě. Roros kommune má dlouholeté bohaté zkušenosti s používáním bezpečnostních systémů na ochranu sbírek, které mohou Národní muzeum v přírodě obohatit v oblasti optimalizace výběru technologií pro monitorování bezpečnosti sbírek a implementace vyzkoušených postupů.

V rámci projektu bude ve Valašském muzeu v přírodě provedena instalace nových a modernizace stávajících systémů technické ochrany sbírkových předmětů (požární i bezpečnostní). V areálech muzea bude instalován moderní kamerový systém, který v kombinaci s ostatními technickými prostředky přispěje k výraznému snížení rizik poškození a zničení sbírkového fondu požárem, krádežemi a vandalismem. Zabezpečovací systémy budou napojeny na Centrální dohledové pracoviště Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

Celkový objem finančních prostředků vyhrazených na projekt „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“ činí 31 mil. Kč, z toho 85 % hradí Norský grant a 15 % se podílí Ministerstvo kultury ČR. 

Projekt potrvá do konce roku 2023. 

 

Kontakt:
Ing. Jindřich Ondruš

generální ředitel  
Národní muzeum v přírodě
T: +420 571 757 101
E: ondrus@vmp.cz

Bc. Pavlína Polášková 
pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě
T: +420 571 757 173
E: polaskova@vmp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.