Nastavení cookies

Obce, kultura a mezigenerační dialog II – konference k výzkumnému projektu

02.12.2020 15:08|příspěvkové organizace

Dne 16. prosince 2020 se uskuteční online konference s názvem Obce, kultura a mezigenerační dialog II s podtitulem Mezigenerační dialog jako nástroj přenosu a sdílení kulturních hodnot. 

 

Cílem konference je představit hlavní výstupy výzkumného projektu Podpora mezigeneračního dialogu a kulturní participace seniorů jako nástrojů přenosu a sdílení kulturních hodnot na lokální a regionální úrovni. Realizátory projektu byly Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) a Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK. Projekt byl podpořen Programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury.

Výzkumný projekt se zabýval několika zásadními otázkami: Jak může kultura napomáhat začlenění seniorů do společnosti? Jak funguje mezigenerační dialog na lokální a regionální úrovni? Jak jej mohou podporovat města a obce? A jak se v tom liší jednotlivé regiony Česka podle svého potenciálu a rizik? 

Účastníci konference se mohou těšit nejen na odpovědi na zmíněné otázky, ale především na výsledky výzkumu - mapy kulturního potenciálu a rizik v regionech ČR, analýzu mezigeneračního přenosu kulturních hodnot a představení certifikované metodiky na podporu kulturní participace seniorů a metody hodnocení mezigeneračního kulturního přenosu.

Konference je určena zejména zástupcům veřejné správy / samosprávy, kulturním organizátorům, odborné veřejnosti, tvůrcům regionálních a národních politik, ale i zájemcům z jiných příbuzných oblastí. 

Účast na konferenci je bezplatná. 

Datum konání: 16. prosince 2020, 10.00—13.10 hod.
Místo: online Zoom 
Registrace: 
https://bit.ly/3lv0tYZ
Web: https://naki2.nipos.cz/

V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Robert Bargel, E: bargel@nipos.cz

Program konference

Kontakt:
Mgr. Robert Bargel
E: 
bargel@nipos.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.