Obnova zámku Slatiňany byla úspěšně dokončena

25.06.2020 14:42|ministerstvo

Na státním zámku Slatiňany byl dne 25. června 2020 za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka a generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové slavnostně zakončen rozsáhlý projekt obnovy za více než 134 milionů korun.

 

„Státní zámek Slatiňany je od roku 2001 národní kulturní památkou a jistě patří mezi nejkrásnější památky východních Čech. Zámek prošel náročnou obnovou, díky které se  nejenom  výrazně zlepšil jeho technický stav, ale jsem si jist, že se zvýší  návštěvnost  i atraktivita  celého regionu.  Areál zámku má velký potenciál, který nabízí veřejnosti celou řadu zajímavých exponátů a zážitků. Děkuji všem, kteří se na obnově zámku podíleli a jsem velmi rád, že se nám daří uchovávat naše kulturní dědictví i pro další generace,“ uvedl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Projekt obnovy s názvem „Slatiňany – šlechtická škola v přírodě“ byl zahájen v roce 2017. V rámci projektu za více než 134 milionů korun byla obnovena např. fasáda, okna nebo venkovní lodžie, která byla zbouraná v 50. letech minulého století a nyní podle dochované fotodokumentace rekonstruována. Obnovy se také dočkalo unikátní dětské hospodářství, bylo vybudováno bezbariérové návštěvnické centrum či revitalizován zámecký park. Jedná se o první dokončený projekt Integrovaného regionálního operačního programu, v němž byla zrekonstruována památka ve správě NPÚ. 

Obnova zámku Slatiňany je prvním dokončeným projektem IROP financovaným z prostředků EU, v rámci kterého byla obnovena památka v naší správě. Myslím, že výsledek je dobrým dokladem toho, že NPÚ umí evropské prostředky využívat skutečně efektivně. V současné době běží v rámci IROP projekty obnovy památek v souhrnu za téměř 1,5 miliardy korun a já věřím, že se všechny podaří dokončit tak úspěšně, jako právě obnovu této národní kulturní památky,“ uvedla ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. 

Původně gotická tvrz z 13. století několikrát změnila svoji podobu, nejprve v renesanční, později v barokní zámek. Největšího rozkvětu však dosáhly Slatiňany za Auerspergů v letech 1746–1942. Po vymření rodiny Auerspergů zdědil Slatiňany Karel Trauttmansdorff, kterému byl zámek zabaven v roce 1945. Zámek byl nakonec přes různé peripetie zpřístupněn návštěvníkům jako hipologické muzeum. Po stavební stránce stály Slatiňany v poválečném období stranou většího zájmu i investic, některé části zámecké budovy byly dokonce zbourány. V roce 2001 se Slatiňany dočkaly prohlášení za národní kulturní památku, navíc jako součást krajinné památkové zóny, která podtrhuje důležitost krajinných úprav prováděných zdejšími majiteli.

 

Michaela Lagronová, tisková mluvčí MK
 

Úvodní foto: Jaroslav Bušta

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.