Oceneni pro Nejlepsi komunitni knihovny Jihomoravskeho kraje za rok 2020

14.05.2021 19:35|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna (MZK) ocenila již potřetí nejlepší jihomoravské knihovny v kategoriích KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020 a TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020. Letos po několika letech opět předala cenu i pro KNIHOVNICKOU OSOBNOST JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. 

 

Z rukou ředitele MZK Tomáše Kubíčka a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha převzali zástupci pěti vítězných knihoven na slavnostním vyhlášení ocenění za aktivní přínos knihovny v rozvoji komunitního života obce, podporu kulturního a společenského života v obci a nadstandardní rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Knihovny byly nominovány svými zřizovateli a pověřenými knihovnami ze všech regionů Jihomoravského kraje. Vítěze z celkového počtu 21 nominovaných knihoven a 7 knihovnických osobností vybírala pětičlenná porota složená z knihovníků – metodiků a zástupců kraje.

S kyticí Mgr. Ilona Salajková, oceněná v kategorii Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2020

Ocenění byla udělena v 5 kategoriích dle počtu obyvatel v místě jejích působení. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

  •  do 500 obyvatel: Místní knihovna Litobratřice, okres Znojmo
  • kategorie 501 - 1 000 obyvatel: Obecní knihovna Nemojany, okres Vyškov
  • kategorie 1 001 - 3 000 obyvatel: Místní knihovna Drnovice, okres Vyškov
  • kategorie 3 001 - 5 000 obyvatel: Městská knihovna Rájec-Jestřebí, okres Blansko
  • kategorie 5 001 a více obyvatel: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Medlánky 

Z těchto pěti nejlepších knihoven porota udělila absolutní ocenění TOP KOMUNITNÍ KNIHOVNA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2020 Knihovně Jiřího Mahena v Brně, pobočce v Medlánkách. 

V případě medlánecké knihovny se ukazuje, jak důležitá je souhra zřizovatele s knihovníkem, v našem případě s knihovnicí. Díky společnému nadšení se tato knihovna stala jedinečný centrem obce, kam zcela přirozeně směřují kroky všech čtenářských generací. A nejenom čtenářských. Stačí se podívat na úctyhodné množství kulturních akcí, které zde knihovníci organizují a které svědčí o tom, že se dveře knihovny snad ani nemají šanci zavřít“, uvádí na konto vítěze ředitel MZK Tomáš Kubíček.

Oceněná TOP knihovna, pobočka Knihovny Jiřího Mahena Medlánky

Knihovnickou osobností Jihomoravského kraje za rok 2020 se stala Mgr. Ilona Salajková, ředitelka Městské knihovny Mikulov. „Toto ocenění putuje za osobností s významným tvůrčím přínosem k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a proměnu knihovny v oblíbené komunitní a společenské centrum. Stejně tak  za přínos inspirativních podnětů napomáhajících k rozvoji veřejného knihovnictví a propagaci dobrého jména knihovny“, uvádí Adéla Dilhofová, krajská metodička MZK. 

Jan Grolich a ocenění z knihovny Litobratřice, vlevo Milan Kadlečík – starosta Litobratřic, ředitel MZK

I letošní udílení cen pro nejlepší komunitní knihovny bylo gestem díků knihovníkům za jejich dobrou práci, vyjádřením podpory aktivním knihovníkům veřejných knihoven v Jihomoravském kraji a motivací ostatním kolegům včetně zřizovatelů knihoven v obcích k podpoře jejich práce a činnosti.

Slavnostní vyhlášení s předáváním diplomů letos proběhlo oproti předchozím ročníkům o něco později vzhledem k pandemické situaci, ale v příjemné a přátelské atmosféře na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně.


Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal

Oddělení marketingu a komunikace
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: 541 646 119
M: 778 462 480
E: pospichal@mzk.cz​
W: www.mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.