Oči Brna: Barbora Markéta Eliášová. Cesty do země květů

10.12.2019 15:33|příspěvkové organizace

Cyklus Oči Brna v Moravské zemské knihovně představí na přelomu roku další ze zajímavých osobností – spisovatelku, překladatelku, cestovatelku, novinářku a fotografku Barboru Markétu Eliášovou. Ženu, která začátkem minulého století několikrát objela svět a na základě svých zkušeností zaznamenala mnohá autentická svědectví ve svých reportážích, v denících i na fotografiích.

 

Barbora Markéta Eliášová (2. 11. 1874 – 27. 4. 1957) se narodila v malé moravské vesničce Jiříkovice u Brna, dobový tisk ji označuje jako první českou cestovatelku kolem světa. „Eliášová vstoupila do života se stigmatem nemanželského dítěte, brzy osiřela a dětství prožila u pěstounů jako obecní sirotek. Nejprve žila u svých příbuzných, později ji obec ve snaze ušetřit předala statkáři Jiřímu Liškutinovi, který byl ochoten se jí ujmout za nižší finanční podporu,“ uvádí historička Martina Krajíčková, kurátorka z Muzea Brněnska. Talentované dívky si všimnul místní učitel a umožnil jí studium cizích jazyků, jejichž výukou se později i živila.  

Pro cestování ji nadchnul zkušený dobrodruh a rozhodnutí zpečetila snaha zotavit se po náhlém úmrtí několika blízkých. Z jejich výprav vznikla řada knih cestopisných reportáží, které jsou cenné nejen způsobem vypravování sledujícím zážitky z putování a přibližujícím setkávání se s jinými kulturami. Například zážitky z Japonska jsou psané nikoliv z pohledu pozorovatele, ale z perspektivy člověka, který sdílí život s místní komunitou. „Je jednou z prvních žen, které své cesty financovaly z vlastních prostředků a cestovaly bez mužského doprovodu, je také schopna přinést jiný pohled na realitu, než v té době nabízeli mužští kolegové- cestovatelé,“ říká Romana Macháčková, druhá z kurátorek. B. M. Eliášová byla také autorkou beletristických knih pro mládež, jedné divadelní hry, učebnic angličtiny a z řady překladů. 

Oči Brna představí B. M. Eliášovou nejen jako spisovatelku, ale také jako fotografku a reportérku. Knihy, osobní materiály, fotografie i ukázky z rukopisů budou k vidění ve foyer Moravské zemské knihovny od 10. prosince 2019 do 15. února 2020. Součástí jsou samozřejmě i doprovodné akce a mimořádně i katalog– Barbora Markéta Eliášová. Cesty do země květů.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem Brněnska – Muzeem ve Šlapanicích. 
 

Doprovodný program v MZK:
Nečekaná setkání B. M. Eliášové – Česká cestovatelka v meziválečném Japonsku
Přednáška Lukáše Bruny, japanologa v současné době působícího na univerzitě Jissen Women's University v Tokiu 
6. ledna 2020 v 17 hod.

Z Jiříkovic až na konec světa
Životní osudy „první české cestovatelky“ kolem světa, rodačky z Jiříkovic u Brna
Přednáška Martiny Krajíčkové, historička Muzea ve Šlapanicích
28. ledna 2020 v 17 hod.

Z deníků první české cestovatelky Barbory Markéty Eliášové
Malý exkurz do niterného světa zcestovalé, moderní ženy, spisovatelky a novinářky 1. poloviny 20. století.
Přednáška Romany Macháčkové, literární historičky
4. února 2020 v 17 hod.

Barbora Markéta Eliášová v textech a vzpomínkách
Zakončení Očí Brna: Barbora Markéta Eliášová. Cesty do země květů.
11. února 2020 v 17 hod.
 

Kontakt:
Romana Macháčková
T: 541 646 133

Martina Krajíčková
T: 544 544 261

Jana Lokajová
T: 778 462 480
E: Jana.Lokajova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.