Odhalení pamětní desky Karlu Valochovi v jeskyni Kůlna

03.06.2020 14:58|příspěvkové organizace

Při příležitosti 100. výročí narození doc. Karla Valocha, Moravské zemské muzeum připravuje slavnostní odhalení pamětní desky svému bývalému dlouholetému zaměstnanci a význačnému badateli o středoevropském paleolitu.

 

Dne 15. 4. 2020 by se dožil významného jubilea doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc. (15. 4. 1920 – 16. 2. 2013), kurátor Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea a vedoucí interdisciplinárního výzkumu jeskyně Kůlny v letech 1961-1976. Karel Valoch strávil celý svůj profesionální život v Moravském zemském muzeu, kam nastoupil v roce 1952. Přestože v roce 1986, po dovršení 65 let, odešel do důchodu, do muzea docházel každodenně až do konce svého života. „Mezi jeho důležité výzkumy patří nálezy z Vedrovic či odkryv našeho dosud největšího mezolitického sídliště ve Smolíně u Pohořelic. Přední místo však zaujímá jeho výzkum jeskyně Kůlny, spojený s objevením kostí neandrtálců. Tento výzkum zásadně přispěl k poznání středního paleolitu“, zdůrazňuje doc. Zdenka Nerudová z MZM.  Z několika set publikací je asi nejdůležitější monografie o Moravském magdalénienu (1960), o jeskyni Kůlna (1988) a celkové přehledy našeho paleolitu v Pravěkých dějinách Moravy (1993) a v knize z řady Préhistoire d’Europe z roku 1996. 

Karel Valoch obdržel v roce 2011 Cenu města Brna a Cenu Jihomoravského kraje za práci v oblasti historické vědy (archeologie). Na Ústředním hřbitově města Brna se nachází jeho čestný hrob.

Pamětní desku navrhla a realizovala Mgr. Irena Armutidis. Velký dík patří vedení Správy jeskyní Moravského krasu za povolení k umístění desky a další nezištnou pomoc při organizaci celé akce.

Deska bude umístěna v jeskyni Kůlně, která je nejvýznačnějším místem, jaké kdy doc. Valoch zkoumal.

Slavnostní odhalení desky za účasti pracovníků Moravského zemského muzea a Správy jeskyní Moravského krasu, rodiny, bývalých kolegů a přátel se koná 11. června 2020 v 17.00.

 
Kontakt:
Barbora Javorová
Tiskový a PR servis MZM
T: 533 435 273, 602 812 682
E: bjavorova@mzm.cz

Zdeňka Nerudová
Tiskový a PR servis MZM
T: 533 435 227
E: znerudova@mzm.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.