Nastavení cookies

Online seminář: Účetnictví příspěvkových organizací v praxi kultury

20.04.2021 15:12|příspěvkové organizace

Určeno pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem a ÚSC v oblasti kultury, pracovníky obecních, městských a krajských úřadů a další zájemce o tuto problematiku.

 

25. května 2021, 10–14 hod. / Zoom

Lektorka: Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru ekonomika. Je předsedkyní Metodické rady Svazu účetních ČR a zastupuje tuto organizaci v Národní účetní radě. Velmi zkušená lektorka se specializací na organizační složky státu a neziskový sektor.

Kurzovné: 700 Kč
Uzavření registrace přihlášek: 3. května 2021
Kontakt: ladrova@nipos.cz

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, níže tento formulář.

Neplaťte předem. Po uzavření registrace vám zašleme fakturu (e-mailem), po obdržení platby vám zašleme přístupové údaje k semináři.

Obsahem online semináře budou mimo jiné:

 • Zákon o evidenci skutečných majitelů – výjimka pro obce a příspěvkové organizace
 • Dlouhodobý nehmotný majetek v účetnictví a v daních od 1.1.2021
 • Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a v daních od 1.1.2021
 • Technické zhodnocení od roku 2021
 • Mimořádné daňové odpisy
 • Změny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v DPH
 • Stravenkový paušál v dani z příjmů a v účetnictví
 • Změny ve vyhlášce o FKSP
 • Vykazování bezúplatných plnění (věcných darů) u poskytovatele a příjemce – zejména v souvislosti s covid-19
 • Nové závěry koordinačních výborů s dopadem na neziskový sekto
 • Změny ve vyhlášce 410/2009 pro rok 2021

V rámci online semináře se lektorka bude věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy můžete zasílat předem na adresu: ladrova@nipos.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.