Nastavení cookies

Památka vrácená do života. Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy slaví pět let!

23.09.2020 16:08|příspěvkové organizace

Dne 29. září 2020 uplyne 5 let od dne, kdy Národní technické muzeum otevřelo Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy. V prostorách obnovené industriální památky, bývalém hospodářském zázemí plaského kláštera, byla vybudována svým pojetím a rozsahem jedinečná expozice o historii stavitelství. Páté výročí oslaví Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy o prodlouženém víkendu 26.–28. září 2020. Návštěvníky zve na komentované prohlídky a vstupné za symbolických 5 Kč. 

 

Národní technické muzeum zpřístupnilo Centrum stavitelského dědictví NTM po úspěšně realizovaném projektu, spolufinancovaném z evropských fondů.  Náročnou památkovou obnovou prošlo hospodářské zázemí bývalého kláštera – pivovar, sladovna, mlýn a hospodářský dvůr. V obnovených prostorách bylo vybudováno moderní muzeum, které nabízí pět expozic věnovaných stavitelství, řemeslům a architektuře, doplněných o Stavební hřiště a o expozici Statika hrou. Za pět let navštívilo Centrum stavitelského dědictví více než 100.000 návštěvníků, a významně tak přispělo mimo jiné i k oživení města.

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy je projekt, který nejenže absolutně proměnil střed města Plasy, ale výrazným způsobem přispěl k dalšímu rozvoji tohoto místa, z něhož je dnes jedno z významných turistických center regionu,“ připomíná Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea. Vstupné symbolických 5 Kč na osobu a komentované prohlídky
O prodlouženém víkendu 26.–28. září mohou zájemci navštívit Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy za symbolické vstupné 5 Kč. „Střípky z expozic“, cyklus tematických komentovaných prohlídek, představí Expozici stavitelství z různých úhlů pohledu. Počet míst na jednotlivých prohlídkách je omezen. Zájemcům proto doporučujeme komentované prohlídky rezervovat – více informací na webových stránkách Centra stavitelského dědictví NTM Plasy www.muzeum-plasy.cz

Přehled ocenění za projekt Centrum stavitelského dědictví v Plasích
V roce 2015 získalo Národní technické muzeum za realizaci projektu ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis v kategorii Počin roku. V roce 2017 bylo Centrum stavitelského dědictví nominováno na cenu Luigi Micheletti Award, udělovanou Evropskou muzejní akademií, a o rok později získalo zvláštní ocenění Živa Award 2018, udělované Fórem slovanských kultur. Oceněna byla také náročná památková obnova – Centrum stavitelského dědictví bylo vyhlášeno stavbou roku Plzeňského kraje 2015 v kategorie rekonstrukce staveb.

Muzeum stavitelství
Moderní muzejní expozice v industriálním prostředí bývalého pivovaru atraktivně a přehledně prezentuje historický vývoj stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. Součástí muzea je také „kabinet“ architekta Jana Kaplického. Ojedinělá expozice věnovaná významné osobnosti návštěvníkům otevírá pohled na moderní architektonickou tvorbu. Na malé návštěvníky v prostoru bývalého pivovaru čeká tzv. Stavební hřiště, kde mohou uplatnit vlastní stavební kreativitu, a Statika hrou, interaktivní expozice věnovaná principům statiky.

Jako jednu z největších předností celé expozice vidím její mnohovrstevnatost. Naše zkušenosti ukazují, že dokáže zaujmout široké spektrum návštěvníků, od rodin s dětmi až po návštěvníky, kteří se věnují stavitelství profesionálně, říká Karel Ksandr. 

V rámci workshopů a programů pro školy i pro veřejnost je přístupný též Dvůr stavebních řemesel s instalací historických řemeslných dílen. Své návštěvníky si nachází i ojedinělá expozice prezentující na nejstarších stavebních konstrukcích areálu disciplínu stavebně historického průzkumu. V roce 2022 přibude expozice středověkých stavebních strojů
Moc mě těší, že Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy má u návštěvníků úspěch. Spolu se sérií ocenění, která Národní technické muzeum za projekt získalo, je to pro nás potvrzení dobře odvedené práce,“ říká Karel Ksandr a dodává: „Náš pohled už však směřuje do budoucna. Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy rozšíříme o novou expozici středověkých stavebních strojů, které bude dominovat mohutný, ručně tesaný šlapací jeřáb. Expozice bude otevřena v roce 2022.“

Expozice středověkých stavebních strojů, zaměřená na představení dobových technologií a řemeslných postupů, bude zpřístupněna v prostoru bývalé pivovarské lednice. Klíčovými exponáty budou replika středověkého jeřábu, poháněného lidskou silou, a beranidla určeného k zarážení kůlů pro zpevnění staveb.  

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy je také uznávaným odborným pracovištěm
Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy je unikátním střediskem prezentace, dokumentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím. Je místem konání řady konferencí a workshopů. Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy je také zapojeno do řady vědeckovýzkumných projektů a je součástí nově vznikající evropské sítě materiaték – institucí, pečujících o sbírky stavebních prvků. 

www.ntm.cz
www.muzeum-plasy.cz

 

Kontakt:
Bc. Jan Duda

Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00  Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.