Památník národního písemnictví představí novou podobu pravidelné přehlídky současné tvorby exlibris za roky 2018–2020.

21.01.2020 16:28|příspěvkové organizace

XVI. ročník Trienále českého ex libris bude v tomto roce netradičně uveden v novém formátu i mimo své obvyklé místo konání. Město Chrudim poprvé po téměř padesáti letech nebude hostit unikátní celostátní přehlídku současné tvorby exlibris, která se pravidelně koná v tříletých intervalech.

 

Nejlepší práce z oblasti drobné grafiky vytvořené předními českými umělci a studenty výtvarných škol, jež budou vybrány prostřednictvím odborné poroty, se představí formou virtuální výstavy na webových stránkách Památníku národního písemnictví. Nový způsob virtuální prezentace moderní české exlibris spojované s knižní kulturou i žánrem volné grafiky poskytuje potenciál pro oslovení širšího okruhu zájemců u nás i v zahraničí a napomůže k popularizaci i udržení mnohaleté tradice.

K účasti na XVI. Trienále českého ex libris 2020 se můžete přihlásit do 28. 2. 2020 poštou nebo emailem.

Podrobnější informace naleznete zde

Kontakt:
Aneta Křižková

PR manažer | Oddělení prezentace sbírky
Památník národního písemnictví
Strahovské nádvoří 1, Praha 1
E: krizkova@pamatnik-np.cz
T: +420 778 757 662
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.czwww.facebook.com/pamatniknarodnihopisemnictvi/


 
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.