Pochovávání basy v Uherském Brodě

19.02.2020 17:27|příspěvkové organizace

Symbolem konce masopustního veselí je již odedávna tzv. pochovávání basy. Koná se takřka ve všech obcích nejen na Uherskobrodsku, ale všude, kde ctí zvykoslovný kalendář a jeho tradice. V Uherském Brodě je tento prastarý smuteční rituál připravován na nedělní odpoledne (23. 2., 16.00) do atria Muzea Jana Amose Komenského.

 

Schází se zde lidé z celého města. Nouze není o vtipkování, zpěvy, štamprličky nebo tanec. V Uherském Brodě již po léta vše probíhá pod režijním vedením místního souboru písní a tanců Olšava, který prochází městem a vytváří masopustní průvod masek, tanečníků a zpěváků. Účastní se také další soubory – Oldšava, Jakub a Olšavěnka. Průvod neopomene navštívit starostu města a řadu místních restaurací. Konečnou štací je atrium Muzea J. A. Komenského, kde se všichni setkají nad márami Barbory Masopustové-Skřípavé, souborové basy, aby jí vzdali poslední hold. 

Nářek nekončí ani dlouho po obřadech… 

Pochovávání basy 2020


 

Kontakt:
Robert Provodovský
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.