Nastavení cookies

Poezie – letošní priorita Českého literárního centra

12.01.2021 16:03|příspěvkové organizace

České literární centrum (dále jen ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, se letos v souladu se svými dlouhodobými dramaturgickými plány zaměřuje na mnohdy opomíjené odvětví: poezii.

 

„České literární centrum svým zaměřením na poezii navazuje na loňský rok, který se nesl ve znamení českého komiksu. Tento dramaturgický koncept se nám osvědčil. Propagaci tvorby českých básníků v zahraničí budeme samozřejmě přizpůsobovat aktuální pandemické situaci. Máme v plánu podporovat knižní i časopisecké publikace, vytvářet digitální formáty, tedy online čtení a debaty, a zároveň připravujeme seriál o české poezii, zejména pro zahraniční publikum. Tradičně pak budeme pokračovat v rezidenčních pobytech pro spisovatele,“ uvedl Martin Krafl, pověřený vedoucí Českého literárního centra.

Jednotlivé způsoby podpory jsou podrobněji popsány níže:

Podpora antologií a časopiseckých speciálů
ČLC bude pokračovat v propagaci české poezie v zahraničí formou magazínových čísel a knižních antologií. V roce 2020 ČLC stálo u vzniku čísla o české poezii v časopise Modern Poetry in Translation. Spolupráce s britským časopisem vyústí v letošní výstavu historických vydání časopisu zaměřených na středoevropské země, která bude součástí skotského festivalu poezie StAnza 2021. Kromě výstavy zařadí festival do programu tři online akce o české poezii (beseda, přednáška a krátký dokument).     

Loni vznikla za přispění ČLC také polská antologie Sasiadki (Sousedky), která polským čtenářům představuje tvorbu deseti českých básnířek v překladu Zofie Bałdygy. Obdobná antologie letos vyjde ve Španělsku a bude obsahovat básně sedmnácti českých básnířek. ČLC se bude intenzivně podílet na propagaci polské i španělské antologie. Spolu s básníkem Mariem Martínem Gijónem připravuje speciál o české poezii ve španělském měsíčníku Quimera. 

 

Propagace nových knižních překladů    
Kromě antologií bude ČLC podporovat i další nové knižní překlady české poezie. Ve Slovinsku vyjde básnická kniha Petru Borkovcovi, který v červnu vystoupí v několika slovinských městech a hlavně pak na mezinárodním festivalu Days of Poetry and Wine.

Nadějné zprávy přicházejí také z Velké Británie, kde letos vyjde sbírka Milanu Děžinskému a výbor Kateřině Rudčenkové. ČLC se bude podílet na uvedení obou knih do anglofonního prostředí. V Německu ČLC pokračuje ve spolupráci s místním vydavatelstvím hochroth, které letos vydá přeloženou sbírku Jitky N. Srbové. Ta společně s Janem Škrobem vystoupí na Lipském knižním veletrhu (27. až 30. května 2021). 

Česká poezie nebude chybět ani na knižním veletrhu v Paříži (28. až 31. května 2021). V rámci programu s českými spisovateli, který ČLC chystá spolu s Českým centrem Paříž a Maison de la poésie, se uskuteční i večer poezie. Věnován bude jak nedávno zesnulému Petru Královi, tak Jaromíru Typltovi, kterému v nejbližší době vyjde v nakladatelství Fissile francouzský překlad jeho básní. 

 

Rezidenční pobyty pro české i zahraniční básníky
ČLC bude od letošního roku nabízet ve spolupráci se Spolkem Adalberta Stiftera a s podporou Bavorské státní kanceláře rezidenční pobyty v Horní Plané pro jednoho českého a jednoho německého spisovatele. Půjde o měsíční pobyty, které budou probíhat vždy v červnu a letos budou určeny výhradně básníkům z ČR a Německa (zájemci se mohou hlásit od 1. února 2021). Ukázky z poezie vzniklé během pobytů uveřejní kulturní magazín Sudetenland. Oba autoři se zúčastní listopadového festivalu Šumava litera. 

ČLC zároveň v rámci svých stálých rezidenčních pobytů, jež pořádá spolu se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov, vyhradilo dva měsíce pro básníky. Dva vybraní čeští rezidenti stráví v Broumově měsíc společně se dvěma básníky ze zahraničí. Na jaře budou v Literárním domku pobývat básník Miloš Doležal a Němka Katia Sophia Ditzlernominovaná pražským Goethe Institutem. V září se v rámci pravidelné spolupráce s Vratislavským literárním domem v Broumově setkají jeden český a jeden polský básník. Oba se představí českému a polskému publiku v rámci kulturních akcí organizovaných ČLC. 

Nabídku ČLC na rezidenci v Praze přijal španělsky píšící básník a překladatel pocházející z Itálie Ángelo Néstore. Od jeho zářijového pobytu si ČLC slibuje navázání nových vazeb mezi španělskou a českou básnickou scénou.  
 

Brožura a seriál o současné české poezii
ČLC na jaře vydá reprezentativní průřezovou publikaci Česká poezie 2010-2020. Tato brožura v angličtině bude obsahovat ukázky tvorby vybraných předních českých básníků, jejichž básně by mohly oslovit zahraniční publikum se zájmem o poezii. Brožuru provází úvodní slovo editora, literárního vědce Karla Pioreckého z ÚČL ČSAV. Každý básník je v publikaci představen svou “nejlepší” básnickou knihou, jedná se o patnáct tvůrců tří generací. V rámci uvedení brožury proběhne autorské čtení tří až pěti básníků zahrnutých v antologii.  

Kromě tištěné publikace chystá ČLC i čtyřdílný video seriál s názvem Česká poezie ve světě, který bude spuštěn v březnu. Cílem seriálu bude představit nové publikace současných českých básníků, které nedávno vyšly či teprve vyjdou v prioritních oblastech ČLC, tedy zejména v Británii, Francii, Španělsku a německojazyčných zemích.  

Další informace: https://www.czechlit.cz/cz/poezie-letosni-priorita-ceskeho-literarniho-centra/

 

Kontakt:
Mgr. Bc. Klára Přibylová
Public Relations 
České literární centrum / Czech Literary Centre
Prezentace ČR - knižní veletrhy / Czech presentations - Book Fairs
T: +420 770 190 776
E: Klara.Pribylova@mzk.cz     

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.