Nastavení cookies

Položení květin u hrobu Františka Křižíka

22.01.2021 16:01|příspěvkové organizace

V pátek 22.1. 2021 si Národní technické muzeum, České vysoké učení technické a spolek Svatobor připomněli výročí 80 let od úmrtí Františka Křižíka.

 

Položením květin uctili Křižíkovu památku zástupci institucí, generální ředitel NTM Karel Ksandr, prorektor ČVUT prof. Ing. Zbyněk Škvor CSc. a předseda spolku Svatobor Prof.h.c. Dr. Ing. Václav Liška, Dr.h.c.

 

Kontakt:
Bc. Jan Duda
Vedoucí Odboru PR a práce s veřejnost
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00  Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.