Pomozte nám psát historii!

27.03.2020 15:01|příspěvkové organizace

Žijeme nyní zvláštní dny, které, doufejme, v dohledné době pominou. Symbolem těchto dní, skutečným fenoménem, se stala bezesporu rouška - není to JEN primární ochrana, jen pruh látky, ale odráží postoj společnosti, morálku těchto dnů. Když pomineme ty profesionální, představuje širokou škálu od domácké výroby po design.

 

Po prvních dnech, kdy jsme každý rychle nasadili jakoukoliv, se začínají objevovat osobité motivy, rouška se stává odrazem osobnosti podobně jako dříve make-up, účes či minisukně, rouška prozrazuje jaké pivo nositeli chutná, zda má rád psy či Janáčka.

A toto všechno chceme zachytit. Vlastně musíme, je to naše práce! A potřebujeme vás k tomu. 

S vyhlídkou na budoucnost se Etnografický ústav Moravského zemského muzea rozhodl vytvořit malou kolekci dokladů tohoto dění v podobě roušek. Těžit z ní bude až následující generace badatelů a kurátorů, pro které bude např. v roce 2050 při tvorbě výstavy „ROK 2020 – 30let poté“ cenným zdrojem materiálu.

Netroufáme si nikoho vyzvat k zásilce nyní, kdy je každá rouška zapotřebí, ale myslete prosím na to, že hned, jak to skončí, začneme roušky v Etnografickém ústavu MZM shromažďovat. Cílem je kolekce cca 50 kusů“ vysvětluje PhDr. Hana Dvořáková, ředitelka Historického muzea a Vedoucí Etnografického ústavu MZM.

A tak prosíme, vzpomeňte si „den poté“ na Moravské zemské muzeum a pomozte nám psát historii!

 

Kontakt: 
Hana Dvořáková
E: hdvorakova@mzm.cz 

Barbora Javorová
T: +420 602 812 682 
E: bjavorova@mzm.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.