Poutní procesí projde Zubrnicemi ke kostelu sv. Maří Magdaleny

22.07.2021 16:43|příspěvkové organizace

V sobotu 24. července se v Zubrnicích uskuteční poutní procesí k Maří Magdaleně. Začátek procesí je naplánován u Mlýna Týniště čp. 27 v 10.00. V domě z Loubí proběhne ukázka pečení, stezka pro děti.

 

Jednotlivá zastavení v průběhu procesí jsou obohacena o barokní frašku, která pojednává o nápravě Maří Magdaleny. Akce je pořádána ve spolupráci se spolkem „Středohoří sobě“ a za zpěvu barokních písní dojdou poutníci do kostela, kde je procesí zakončeno bohoslužbou ve 12.00. 

V domě z Loubí mohou návštěvníci po celý den vidět ukázku pečení v kachlovém sporáku, pro rodiny s dětmi je připravena stezka „Pohádková cesta plná her“. Ve 13.30 zahraje pohádku divadelní společnost KEJKLÍŘ,“ uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka muzea v přírodě Zubrnice. 

Návštěvníkům muzea jsou zpřístupněny oba okruhy — Historická vesnice a Mlýnské údolí. Zůstává zachována možnost prohlídky s průvodcem ve stanovených časech. Otevřeno je od 9.00 do 18.00. Od 24. 7. budou zároveň návštěvníkům přístupné 3 nové výstavy. Vernisáž výstav Daniela Hanzlíka a Pavla Mizery v kostele sv. Maří Magdaleny se uskuteční ve 13.00. Výstava Zaniklé obce pod Bukovou horou bude zahájena od 15.00 v Domě z Loubí. 


Kontakt:
Ing. Petra Valíčková

pracovník vztahů k veřejnosti
Národní muzeum v přírodě
T: 571 757 143
M: 778 112 577
E: petra.valickova@nmvp.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.