Pozvánka: Tisková konference Muzea umění Olomouc

21.05.2020 14:05|příspěvkové organizace

příští týden ve čtvrtek 28. 5. 2020 pořádá MUO v 10 hodin v kavárně Muzea moderního umění (1. patro) tiskovou konferenci k otevření čtyř výstav v Muzeu umění Olomouc, které jsme nazvali VIR(TU)AL OPENING. Výstavy totiž neotevřeme klasickou vernisáží, ale vzhledem k okolnostem virtuálně na webu a facebooku Muzea umění.

 

Umění tapiserie | Dílo a jeho předobraz
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ — TROJLODÍ | 25. 5. — 27. 9. 2020

Fotoblok | Střední Evropa ve fotografických knihách
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ — SALON, KABINET | 28. 5. — 4.10. 2020

Šero i jas | Stvořená příroda Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ — GALERIE | 28. 5. — 13. 9. 2020 

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC — GALERIE | 28. 5. — 18.10. 2020

Vzhledem k tomu, že jedna z výstav se koná v Arcidiecézním muzeu, navrhuji pracovníkům obrazového zpravodajství (fotografové, kameramani…) , abychom se sešli již v 9.30 v Arcidiecézním muzeu s kurátorkou výstavy Helenou Zápalkovou. Po pořízení záznamů bychom společně zamířili na tiskovku. Samozřejmě je možné jít do Arcidiecézního muzea i po skončení tiskové konference.

Tiskovka ve zkratce:
Téma: VIR(TU)AL OPENING – otevření čtyř nových výstav
Kde: Muzeum moderního umění – kavárna, 1. patro
Kdy: ve čtvrtek 28. 5. 2020 v 10.00

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

vedoucí referátu komunikace a marketingu, tiskový mluvčí
MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 
Denisova 47, 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz 
W: web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.