Pražský filharmonický sbor věnuje pražský koncert Domovu pro seniory v Mukařově

02.07.2020 13:56|příspěvkové organizace

V pondělí 6. července zazní od 16.00 hodin ve Vrtbovské zahradě koncert Pražského filharmonického sboru. Koncert bude věnován personálu a klientům Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově, kteří nedávnou tíživou situaci a dva měsíce izolace zvládli s neuvěřitelnou obětavostí a humorem.

 

Velké poděkování patří především paní ředitelce Aleně Hankové, která se do domova na celou dobu přestěhovala, odloučila se od své rodiny a dětí a veškeré své úsilí věnovala klientům domova a zaměstnancům. Paní ředitelku a některé zaměstnance a klienty na koncertě přivítáme.

(Více o domově zde: https://praha.charita.cz/rozhovor-dva-mesice-dobrovolne-karanteny-v-domove-pro-seniory-kardinala-berana/)

V programu koncertu nebudou chybět nejvýznamnější sborové scény z českých oper a operet v úpravě pro čtyřruční klavír a sbor.

Celý program je laděn převážně na "lidovou notu". Neuvádí jen notoricky známé operní sbory, ale 
i zajímavé kuriozity, které na našich jevištích znějí jen výjimečně. Abychom dodrželi všechna hygienická opatření, nebudeme vystupovat s orchestrem, ale s originálním doprovodem dvouručního a čtyřručního klavíru. Publikum se může těšit na koncert plný radosti a optimismu!“

Lukáš Vasilek

Koncert je volně přístupný po zakoupení vstupenky do Vrtbovské zahrady v hodnotě 100,-

 

Kontakt:
Mgr. Monika Havlová

PR a marketing
Pražský filharmonický sbor
Senovážné náměstí 23, Praha 1
T: +420 224 276 539
M: +420 776 670 982
E: havlova@choir.cz
W: www.filharmonickysbor.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.