Nastavení cookies

Předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel a certifikátu o zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR v roce 2020

14.09.2020 11:33|ministerstvo

V sobotu 12. září při příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Olomouci byl slavnostně předán titul Nositel tradice lidových řemesel 2020 novým řemeslníkům. 

 

Z rukou náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D. převzali titul tito řemeslníci:

  • Jana Štefková, Vamberk - obor tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka
  • Milan Bartoš a Jaroslav Plucha, Dvůr Králové nad Labem -  obor výroba tiskařských forem na modrotisk
  • Marie Bilíková, Babice – obor tkané výrobky z kukuřičného šustí
  • Marie Vlčková, Uherský Ostroh-Kvačice – obor batikované a zelové kraslice z Uherskoostrožska
  • Alexandr Slavík, Krumvíř – obor řezbářství reliéfních forem na potraviny

Nositelé tradice lidových řemesel 2020 s vedoucí Centra hmotného kulturního dědictví Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Mgr. Petrou Hrbáčovou, Ph.D.

Kromě toho byly historicky poprvé v rámci této slavnostní akce předány certifikáty o zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR nositelům těchto nově zapsaných prvků:

  • Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku (předkladatel Slovácké muzeum v Uherském Hradišti)
  • Tradiční krajkářství na Vamberecku (předkladatel Královéhradecký kraj)

Jako každoročně byla v předvečer Národního zahájení EHD otevřena výstava prezentující osobnosti Nositelů tradice lidových řemesel a výsledky jejich práce, kterou slavnostně zahájil ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek. Na výstavě jsou prezentovány výrobky letos oceněných Nositelů, i výrobky Nositelů všech předchozích ročníků. Celkem se zde prezentuje 35 (z celkově 82 oceněných) výrobců, kteří zastupují rozmanité tradiční materiály a obory. Na instalaci se spolu s Národním ústavem lidové kultury podílela společnost Flora Olomouc, která je současně správcem budovy Oranžerie, kde se výstava koná. Kromě fotografií a zajímavých textů výstavu tvoří především výrobky z dílen prezentovaných výrobců. V rámci výstavy je třemi banery připomenut také Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a podrobněji dva nově zapsané nemateriální statky - Tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku a Tradice krajkářství na Vamberecku. 

Výstava bude otevřena do 4. 10. 2020.


 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.