Představení výsledků krajinářsko – architektonické soutěže na podobu budoucího památníku Lety. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

05.06.2020 15:10|příspěvkové organizace

Výsledky krajinářsko – architektonické soutěže na podobu budoucího památníku Lety. Památník holokaustu Romů a Sintů budou slavnostně představeny na tiskové konferenci v úterý 9. 6. 2020 v 11 hodin v konírně Nosticova paláce, Maltézské náměstí 471, Praha 1. 

 

Na tiskové konferenci budou přítomni autoři vítězného návrhu vzešlého z krajinářsko – architektonické soutěže, zástupci poroty, zástupci pozůstalých, Ministerstva kultury, Muzea romské kultury a společnosti ONplan. 

Nový památník a expozice by měly uctít památku obětí holokaustu Romů a Sintů, připomínat, informovat, vzdělávat a podnítit diskusi o minulosti, ale zároveň o současné společenské situaci a zabývat se i tématy diskriminace menšin a lidských práv. Podrobné informace o soutěži a soutěžní podklady jsou přístupné na webových stránkách soutěže: www.novypamatniklety.cz

 

Kontakt:
Alica Sigmund Heráková
Muzeum romské kultury
M: 775 407 065
E: media@rommuz.cz

Karolína Koupalová
ONplan
M: 724 702 738
E: koupalova@onplanlab.com

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.