Nastavení cookies

Přehled akcí a výstav Památníku Terezín na rok 2021

12.04.2021 15:26|příspěvkové organizace

Památník Terezín zveřejňuje aktualizovaný přehled akcí a výstav na tento rok, který se dočkal drobných úprav, hlavně v důsledku opatření souvisejících s onemocněním covid-19.

 

Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín - Memoriál Hany Greenfieldové
10. června 2021
slavnostní vyhlášení výsledků XXVII. ročníku literární a XXV. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

 • od 13 hod.
 • v kinosále Muzea ghetta
 • doprovodný kulturní program a přehlídka vítězných prací

Pietní akt u příležitosti 70. výročí popravy Milady Horákové
25. června 2021
JUDr. Milada Horáková (25. prosince 1901 – 27. června 1950) 
Milada Horáková byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně. 

 • v 10:00 hod. v pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín
 • ve spolupráci s Konfederací politických vězňů ČR

Tryzna Kever Avot
29. srpna 2021
Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích.

 • krematorium na Židovském hřbitově a pietní místo u Ohře
 • začátek v 11 hod. v krematoriu na Židovském hřbitově 
 • pořadatel: Federace židovských obcí v ČR a Židovská obec v Praze

Terezínská tryzna 2021
5. září 2021
Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce, konaná u příležitosti 76. výročí osvobození 

 • začátek v 10 hod. na Národním hřbitově před Malou pevností
 • pořadatel: Památník Terezín pod záštitou ministra kultury ČR
 • spolupořadatelé: Ústecký kraj, Město Terezín, Federace židovských obcí v ČR a Terezínská iniciativa

Po dobu konání Terezínské tryzny (cca do 12 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena!
Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín. 

Akce je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje.

Konference k 80. výročí vzniku ghetta terezín
1. - 2. 11. 2021
Vědecká konference k 80. výročí založení židovského ghetta Terezín. Součástí programu se stanou také příspěvky původně plánovaného (červen 2020) pracovního semináře k 80. výročí vzniku policejní věznice Terezín, který musel být v důsledku pandemie Covid-19 zrušen.

 • místo konání: budova bývalých Magdeburských kasáren
 • NEVEŘEJNÁ AKCE

AKCE JE SOUČÁSTÍ CYKLU, KTERÝM SI PAMÁTNÍK TEREZÍN PŘIPOMÍNÁ 80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ DEPORTACÍ ŽIDŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ A VZNIKU GHETTA TEREZÍN

80. výročí vzniku ghetta terezín
4. 11. 2021
Setkání bývalých vězňů a pozvaných hostů. Součástí programu bude představení dětské opery Brundibár v podání Dismanova rozhlasového dětského souboru
místo i program budou upřesněné

 • místo konání: budova bývalých Magdeburských kasáren
 • začátek v 10:00 hod.
 • NEVEŘEJNÁ AKCE

AKCE JE SOUČÁSTÍ CYKLU, KTERÝM SI PAMÁTNÍK TEREZÍN PŘIPOMÍNÁ 80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ DEPORTACÍ ŽIDŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ A VZNIKU GHETTA TEREZÍN

symbolický pochod bohušovice nad ohří – terezín
v den přijezdu prvního transportu do terezína

24. 11. 2021
Setkání bývalých vězňů a stávajících pracovníků Památníku Terezín
místo i program budou upřesněné

 • začátek v 10:00 hod.

AKCE JE SOUČÁSTÍ CYKLU, KTERÝM SI PAMÁTNÍK TEREZÍN PŘIPOMÍNÁ 80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ DEPORTACÍ ŽIDŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ A VZNIKU GHETTA TEREZÍN

 

VÝSTAVY:

Poslední dny věznění a první dny svobody. Výstava k 75. výročí osvobození nacistických represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích
5. března 2020 – 3. ledna 2021
předsálí kina Malé pevnosti
původní, dokumentárně-historická výstava k 75. výročí osvobození nacistických represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích

Uloupené umění
10. prosince 2020 – 28. února 2021
předsálí kina Muzea ghetta
dokumentární výstava Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s.
výstava bude zahájena vernisáží 10. prosince 2020 ve 14 hod.

Vladimír Nosek
4. března – 31. května 2021
předsálí kina Malé pevnosti
výtvarná výstava
výstava bude zahájena online vernisáží 6. května 2021 ve 14 hod.

Mark Podwal - Kadiš pro Dąbrowu Białostockou
18. března – 31. května 2021
předsálí kina Muzea ghetta
výtvarná výstava
výstava bude zahájena online vernisáží 13. května 2021 ve 14 hod.

Jiří Sozanský a kol. - Pevnost 1980
15. dubna – 31. října 2021
výstavní prostory IV. dvora Malé pevnosti – býv. cely 41 a 42 a samotky
výtvarná výstava autorů Jiří  Sozanský, Ivan Bukovský, Petr Kovář, Zdeněk Beran, Lubomír Janečka, Oldřich Kulhánek a Ivan Dolejšek
termín vernisáže ještě nepotvrzen

Výstava děl zaslaných do výtvarné soutěže PT – Memoriálu Hany Greenfieldové
10. června -  31. srpna 2021
předsálí kina Muzea ghetta
výtvarná výstava – díla, zaslaná do XXV. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 10. 6. 2021 od 13 hod. v kinosále Muzea ghetta (Komenského 148, Terezín)

PASY PRO ŽIVOT
10. června -  31. srpna 2021 (souběžně s předchozí výstavou)
předsálí kina Muzea ghetta
dokumentární výstava polského Institutu Pileckého ve Varšavě 

Miroslav Vavřín: Mezi životem a smrtí – mezi světlem a tmou
17. června – 31. srpna 2021
předsálí kina Malé pevnosti
fotografie
výstava bude zahájena vernisáží 17. června 2021 ve 14 hod.

Děvčata z pokoje 28
9. září – 21. listopadu 2021
předsálí kina Muzea ghetta
dokumentární výstava
výstava bude zahájena vernisáží 9. září 2021 ve 14 hod.

Migrace a humanitární pomoc v Evropě (1919-1949)
16. září – 25. listopadu 2021
předsálí kina Malé pevnosti
dokumentární výstava
vernisáž ještě nepotvrzena

Terezín v srdci
2. prosince 2021 – 28. února 2022
předsálí kina Malé pevnosti
výtvarná výstava, SŠOS Teplice
výstava bude zahájena vernisáží 2. prosince 2021 ve 14 hod.

NÁVRHY Z ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE NA NOVOU EXPOZICI MUZEA GHETTA V TEREZÍNĚ
30. listopadu 2021 – 28. února 2022
předsálí kina Muzea ghetta
dokumentární výstava
výstava bude zahájena vernisáží 30. listopadu 2021 ve 14 hod.

AKCE JE SOUČÁSTÍ CYKLU, KTERÝM SI PAMÁTNÍK TEREZÍN PŘIPOMÍNÁ 80. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ DEPORTACÍ ŽIDŮ Z ČESKÝCH ZEMÍ A VZNIKU GHETTA TEREZÍN

DOPLŇUJÍCÍ A UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE JSOU PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PAMÁTNÍKU TEREZÍN V KALENDÁŘI AKCÍ: 

https://www.pamatnik-terezin.cz/kalendar-akci

 

 

Kontakt:
Mgr. Stanislav Lada

vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu, tiskový mluvčí
Památník Terezín
Principova alej 304, 411 55 Terezín
T: +420 416 724 549
M: +420 775 338 604
E: lada@pamatnik-terezin.cz
W: http://www.pamatnik-terezin.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.