Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, 20. ročník

04.03.2020 17:13|příspěvkové organizace

Světový den divadla pro děti a mládež oslavíme opět 20. března, Světový den loutkářství 21. března a 27.března Světový den divadla. Iniciátory oslav těchto divadelních svátků jsou mezinárodní nevládní divadelní organizace přidružené k UNESCO. Národní střediska Mezinárodního divadelního ústavu (ITI), Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež ASSITEJ a Mezinárodní loutkářské unie UNIMA po celém světě koordinují v těchto dnech řadu aktivit.  

 

Tyto organizace vždy hájily nejen obor divadla jako takový, ale také jeho společenskou a politickou roli a zasazovaly se o mírnění konfliktů na mezinárodní úrovni. Můžeme být hrdi, že Československo bylo vždy mezi zakládajícími členy těchto organizací a Praha se stala místem vzniku čtyř z nich, mezi nimi byla v roce 1965 také ASSITEJ International. Její české středisko letos v druhé polovině března pořádá již 20.ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. V několika pražských divadlech budou uvedeny zajímavé inscenace pro děti a mládež, připojí se také několik mimopražských scén. V Praze je možné v rámci přehlídky od 13.do 22. 3. 2020 navštívit divadlo Ponec, Disk, Divadlo v Celetné, Minor, Jatka78 nebo Klub Mlejn. Budou uvedeny inscenace Naivního divadla Liberec, Divadla Drak Hradec Králové, Cirkusu Mlejn a dalších, jako host uvede Nové divadlo z Nitry svou inscenaci Čarodějnice.

Součástí přehlídky budou také dvě panelové diskuse určené k prezentaci příkladů z praxe, do kterých se kromě českých odborníků zapojí také zahraniční hosté z Německa, Nigérie a Slovenska, jako hosté jsou ohlášeni zástupci z Číny, Itálie, Keni, Španělska nebo Rumunska.

Spolu s českým střediskem ASSITEJ jsou v letošním roce spolupořadateli Institut umění – Divadelní ústav a KD Mlejn. Projekt podporuje Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR a Městská část Praha 13.

 

Kontakt:
Dagmar Bednáriková
předsedkyně českého střediska ASSITEJ
Celetná 17, 110 00 Praha 1
E: Barbora.Comer@idu.cz
W: https://assitej.idu.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.