Proběhl jubilejní 60. ročník Šrámkova Písku - celostátní přehlídky amatérského experimentálního divadla

30.06.2021 16:30|příspěvkové organizace

V termínu 25. – 27. června 2021 proběhl 60. Šrámkův Písek, pořádaný z pověření a za finančního přispění (360 000 Kč) Ministerstva kultury Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu ve spolupráci se Společností Amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Pod čarou a Centrem kultury Písek a za podstatného finančního přispění města Písku. 

 

Přehlídku v pátek večer zahájili zástupci města (místostarosta Ing. Petr Hladík) a Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (ředitelka Mgr. Lenka Lázňovská) za účasti zástupce Ministerstva kultury (ministerský rada Mgr. Jitka Ferbarová, odbor regionální a národnostní kultury). 

Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Hlavním cílem přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech.

Do přehlídkového programu bylo přijato 11 inscenací, které byly doplněny 3 doplňkovými inspirativními scénickými počiny (Divadlo Vosto5 z Prahy, výtvarně divadelní akce písecké Sladovny a představení Divadla Kámen z Prahy). Všechna představení sledoval odborný lektorský sbor ve složení: Roman Černík, Vladimír Hulec a Petr Váša, který o přehlídkových inscenacích diskutoval s inscenátory i diváky ve čtyřech diskusních blocích. 

Hlavní program doplňovala již tradičně sobotní akce „Šrámkův Písek Písku“ v Palackého sadech, zaměřená na děti i starší. Inscenace hlavního programu byly různorodé, tak jak to odpovídá šíři zaměření přehlídky experimentálního divadla. Přesto, či právě proto, se Šrámkův Písek již tradičně vyznačuje velkou tolerancí jak souborů mezi sebou, tak i ze strany diváků.

Šrámkův Písek může nominovat či navrhnout k výběru zástupce oboru pro celostátní mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov. Lektorský sbor proto v letošním roce nominoval Hanu Voříškovou z Chocně s inscenací Rýžování a Divadlo DOH()RY z Nedašova s inscenací Hora Bez. Pro výběr do programu doporučil příslušné komisi následující tituly: Všecky Barvy, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most: Soví zpěv; Hana Voříšková + Tomáš Mohr, Svitavy: Haló, chci ven!; Brambůrky, Most: Cvičme v rytme;, Osamocená, Hradec Králové: CKD; Statické divadlo, Ostrava: Podle všeho; Teď nádech a leť, Pardubice: Strategie růže a upozornil na představení Cesta do fantazie i skutečnosti Ateliéru VDN Divadelní fakulty JAMU, Brno: a Morena souboru Nabalkoně, Olomouc. Četnost těchto návrhů vypovídá o celkové vysoké úrovni přehlídky i o různorodosti druhů/stylů divadelních produkcí, které se jí zúčastnily.

Po skončení přehlídky bude dokončen dlouhodobě připravovaný almanach k 60 ročníkům Šrámkova Písku. 


 

 

Odbor regionální a národnostní kultury
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.