Proběhla první akce Letního Petrkova

29.06.2021 16:29|příspěvkové organizace

Ve čtvrtek 24. června jsme se společně setkali na prvním Letním Petrkovu, do zámečku a zahrady přišla více než stovka návštěvníků, kteří si dle ohlasů užili krásné odpoledne, a to i díky koncertu Karla Vepřeka. 

 

Výstava Františka Nárovce U Reynků v Petrkově (v prvním patře domu, zahradě, altánku i ve stáji) spolu s výstavou o spojitosti Památníku národního písemnictví a Petrkova nás budou provázet po všechna letní setkání. Veliké poděkování patří všem, kdo přišli nebo přijeli a také těm, bez kterých bychom nedokázali první akci necelý měsíc po převzetí zámečku do správy připravit: zaměstnancům Památníku národního písemnictví v Petrkově, zastupitelstvu a dobrovolníkům z obce Lípa a Petrkova a spolku Tilia! Díky patří také paní primátorce města Jihlavy MgA. Karolíně Koubové za osobní podporu a v neposlední řadě autorům výstav. Už nyní se těšíme na další setkání do Petrkova v pátek 16. července!

Kontakt:
Aneta Křižková

PR manažerka / Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.czwww.muzeumliteratury.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.